Hirdetés

2022. december 5., hétfő

Gyorskeresés

Blog

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]   [ ÚJ CIKK ]

 • Adalékok a római felekezethez

  Vallástörténeti mozaikok a római katolikus egyház történetéből.

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Elemzés 11 éve 0

 • Humanizmus és kereszténység

  A kereszténység majd´ kétezer éves történelme során sajátos evolúción ment keresztül.

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 15 éve 17

 • A fölösleges csata

  Európában 1945. január közepén, a németek ardenneki offenzívájának összeomlása után kezdődött...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 15 éve 16

 • A feltámadt nemzet

  Németország legújabbkori történelmével kapcsolatban már eddig is sok történészt, filozófust...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 15 éve 19

 • Zsukov

  Idén hatvanhat éve, 1941. június 22-én támadta meg a német Wehrmacht a Szovjetuniót. Az...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 15 éve 35

 • Csodafegyverek és fegyvercsodák

  Egy brit hadtörténész szerint a náci Németország tudósai a háborút ugyan nem tudták megnyerni,...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 15 éve 73

 • A sánta herceg és a hatalom II. rész

  Talleyrand megérkezése után hamar felismerte, hogy a Direktórium képtelen az országot...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 15 éve 4

 • A sánta herceg és a hatalom I. rész

  Európa történelme kevés olyan ősi nemesi családból származó arisztokratát ismer, aki születési...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 15 éve 2

 • Merénylet egy nemzet becsületéért III. rész

  Stauffenberg feladata emberfelettien nehéz volt. Nemcsak előkészítenie és vezetnie kellett...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 15 éve 6

 • Merénylet egy nemzet becsületéért II. rész

  1944. júniusában az Európát Angliától elválasztó La Manche-csatorna brit oldalán négyezer...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 16 éve 5

 • Merénylet egy nemzet becsületéért I. rész

  1943-ban a keleti fronton küzdő három német hadseregcsoport közül Hitler ökle ismét a...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 16 éve 3

 • Hitler harmadik szeme

  A Führer harmadik szeme Walter Frentznek, a Harmadik Birodalom egyik legnevesebb operatőrének...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 16 éve 13

 • Jeruzsálem és a monoteizmus

  Az iszlám, a judaizmus és a kereszténység egyaránt Jeruzsálemet tekinti vallása alapjának. Ennek ismeretében azt gondolhatnánk, hogy a várost szent helyként tisztelő hitrendszerek mindig ugyanazt és ugyanúgy gondolták e különleges helyről, pedig az elmúlt évszázadok e tekintetben is sok meglepő fordulatot produkáltak.

  Mintha beteljesednének az ószövetségi Zekarja (Zakariás) próféta szavai: „Nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden népnek: aki emelni akarja azt, mind szakadva szakad meg...” Valóban, a várost a három világvallás - a kereszténység, a judaizmus és az iszlám - egyaránt a sajátjának tekinti, s legszentebb helyei között tartja számon. Ennek megfelelően a birtoklásáért indított változatos küzdelmekben a politikai indokoltságon túl mindig szerepet kaptak transzcendens, teológiai magyarázatok is. Sőt, a vitatkozó felek legtöbbször teológiai érvekkel támasztották alá igényüket a városra vagy egyes részeire - mint ahogyan ezt teszik ma is -, s ezek a nézőpontok nemegyszer több ezer éves múltra tekintenek vissza.

  Folytatás...

  vfo7 16 éve 0

 • Kereszténység Magyarországon II. rész

  A francia forradalom és a nem sokkal előtte született amerikai Függetlenségi Nyilatkozat vallási vonatkozásban a jogalkotási szemléletet is megváltoztatta. A XIX. század első harmadában jellegzetes epizódnak tekinthető, amikor az evangélikus felekezetű Kossuth Lajos és római katolikus menyasszonya esküvőjén a katolikus lelkész megtagadta az egyház áldását. Az erre kitört országos felháborodás hatására Pest megye gyűlése a papot és mindazokat, akik hasonlóképpen jártak el, 600 forint büntetéssel sújtotta. A közvélemény csak akkor nyugodott meg, amikor az 1843-44-es országgyűlés törvényesen is védelmébe vette a protestánsokat, és kimondta: senkinek nem vitatható a vallási hovatartozása, aki tizennyolc éves koráig protestáns nevelésben részesült. Addig ugyanis ha egy katolikus és egy protestáns házasodott össze, a törvények értelmében a protestáns félnek ''reverzálist'' kellett adnia, azaz a protestáns felekezetű házasulandónak köteleznie kellett magát, hogy a születendő gyermekeket katolikus hitben nevelik.

  Folytatás...

  vfo7 16 éve 0

 • Kereszténység Magyarországon I. rész

  Magyarországon a vallásügyi törvények és rendeletek gyakorlatilag egyidősek a kereszténység felvételével. Miután politikai és katonai okok véget vetettek a Kárpát-medencét elfoglaló magyarok kalandozó hadjáratainak, ugyanezen okok kényszerítő nyomása alatt hívta be először Géza fejedelem a katolikus hittérítőket, majd tette Szent István államvallássá a kereszténységet. A magyar király az akkor már Európában kialakult uralkodói tradíciónak megfelelően államhatalmi eszközökkel igyekezett „kereszténnyé'' tenni az országot.

  Az Árpád-ház kihalását követően az Anjou-kor lényeges változásokat hozott, bár nem sokáig. Károly Róbert hatalomra kerülése után, 1317-1320 között a pápai adószedők a keresztes hadjáratokra gyűjtött pénzt még akadálytalanul kivihették az országból, de 1330-ban már arra kényszerítették a pénzt szállítókat, hogy az összeg harmadát adják át a magyar királynak. Egy idő után a főpapi székekbe is királyhű emberek kerültek, sőt reneszánsz szokás szerint Károly Róbert törvénytelen fia, Kálmán kapta a győri püspöki széket. Így az Anjou-kor is folytatta az Árpád-ház hagyományait: dogmatikai kérdésekben a pápaság odaadó híveinek mutatkoztak, de pénzügyi, kinevezési és más belpolitikai kérdésekben a pápai akarattal mit sem törődve saját érdekeiket képviselték.

  Folytatás...

  vfo7 16 éve 0

 • Bach és a kódolt zene

  Bach és a kódolt zene

  2000. november 4-én Budapesten, a Zeneakadémia nagytermében mutatták be a miniszterelnök, a köztársasági elnök, valamint magas katolikus és protestáns egyházi személyiségek jelenlétében Johann Sebastian Bach Márk passió című zeneművét. A bemutató apropója a halottak napja volt. Ez a hír önmagában nem hívja fel különösebben magára a figyelmet, de ha részletesen megvizsgáljuk a mű keletkezésének körülményeit, egyből érdekessé válhat, ugyanis Bach személye ma is - legalábbis egy szűk szakértőréteg előtt - egészen más képet mutat, mint az egyházi és világi zenekedvelők köztudatában.

  Vallási szempontból a XVIII. század Európa jelentős részében a katolikus ellenreformáció sikeres előretörésének jegyében telt. Közismert, hogy a XVII-XVIII. században a katolikus egyház a protestantizmus visszaszorítását kontinensünk jelentős részén az államhatalmi szervekkel karöltve végezte, s e hadviselést ''szellemi'' eszközökkel, vagyis a kultúra, a zene, sőt a népi vallásosság eszköztárának kisajátításával is segítették. Ebben a politikai és társadalmi közegben az uralkodó katolikus túlsúly ellenében való fellépés nemritkán életveszéllyel, de legalábbis jelentős hátrányokkal járt. Johann Sebastian Bach hithű lutheránus volt, s biblikus hite adta nem egy művéhez az inspirációt, gyakran nem is szövegben, hanem zenéje hangtani szerkezetébe ''kódolt'' formában.

  Folytatás...

  vfo7 16 éve 0

 • Kik voltak az első öngyilkos terroristák?

  Aki szelet vet A nyugati civilizáció egyesített haderejének első igazán sikeres, idegen...

  Tovább a teljes címlapos íráshoz...

  Teszt 16 éve 42

Hirdetés

Copyright © 2000-2022 PROHARDVER Informatikai Kft.