2020. május 29., péntek

Gyorskeresés

Bibliai abc

Írta: | Kulcsszavak: Biblia . Isten . karakter . tízparancsolat . igazság és iragalom

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

Mndenekelôtt a "Jézus film"-et ajánlom megtekintésre. (Tetszôleges nyelven).
[link]
______________________________________________________________________

A TÍZPARANCSOLAT

Először egy tájszólási változatot nézzünk meg. :)
West Virginia Ten Commandments

The Hillbilly's Ten Commandments (posted on the wall at First Baptist Church in Summersville , West Virginia (?)

(1) Just one God
(2) Put nothin' before God
(3) Watch yer mouth
(4) Git yourself to Sunday meetin'
(5) Honor yer Ma &Pa
(6) No killin'
(7) No foolin' around with another fellow's gal
(8) Don't take what ain't yers
(9) No tellin' tales or gossipin'
(10) Don't be hankerin' for yer buddy's stuff

Now that's kinda plain an' simple, don't ya think?

DO NOT ASK THE LORD TO GUIDE YOUR FOOTSTEPS IF YOU ARE NOT WILLING TO MOVE YOUR FEET!!!

*

A tízparancsolat ismeretének létjogosultsága nem kétséges. Ha a görög mítoszokat, keleti vallásokat, sőt manapság már némely kultuszt is ismerniük ''kell'' a gyermekeinknek, akkor azt hiszem, hogy a tízparancsolat is megérdemel egy kis figyelmet.

A tízparancsolat az alapvető emberi jogok és normák alappillére. Sok ideig az amerikai jogalkotás iránytűje is volt. Talán kevesen tudják, hogy az USA alkotmánya a Bibliára (''tágabb értelemben'' pedig a tízparancsolatra) épült.[link]
[link]

[kép]

Szégyen, hogy sokan azt sem tudják, pontosan mit is tartalmaz a tízparancsolat. Sokáig nekem is gondot okozott az értelmezése vagy akárcsak ''elsorolása'' is, fôleg a Biblia ősi nyelvezete miatt.

Most egészen egyszerû hétköznapi nyelven, csak a lényegre koncentrálva, tömörítve teszem közzé a tízparancsolatban foglaltakat.

***

TÍZPARANCSOLAT (leegyszerűsítve):

1) Ne legyenek idegen isteneid (bálványaid) énelőttem!
Ebben a versben Isten a fontossági sorrend betartására és a neki kijáró tiszteletre hívja föl a figyelmet.

2) Ne imádj más Istent!
Az imádat a legmagasabb szintû elismerés és dícséret. Ez csak a teremtőnek jár.

3) Ne vedd a szádra Isten nevét hiába!
A meggondolatlan, fölösleges beszéd és a tisztelet nem férnek össze. (nem méltó)

4) Szenteld meg a szombatot!
Ez a rendszeres pihenésre felszólító parancsolat. (A törvényeskedôk ezt is nagyon félremagyarázzák)

5) Tiszteld a szüleidet!

6) Ne ölj!

7) Ne törj házasságot (Ne paráználkodj)!

8) Ne lopj!

9) Ne hazudj!

10) Ne kívánd a másét !

A Bibliában többször is említésre kerül a tízparancsolat. Először szószerint a Mózes 5. könyvében az 5. fejezet 5. versétől a 21. verséig majd az 5. Mózes 6:15-25-ben fordul elő.

Maybe this is the way to teach the 10 Commandments today! Maybe then people would 'get it' and it wouldn't be construed as religious.

*

Szükség van a gondolkodásunk megváltoztatására, ( megújítására)

*
2.rész

ISTEN KARAKTERE

Hálánk kifejezése, szavakba öntése nagyon fontos volt régen is és ma is. A hálaadás Isten Országában is kívánatos protokoll.

Az ÚjSzövetségben a Lukács Evangéliuma 17 : 12-18.-ban található egy történet errôl. Egyszer Jézus Krisztushoz gyógyulásért kiáltott tíz leprás. Ezek mindegyike csodálatosan meggyógyult, de közülük csak egyetlen egy ment vissza köszönetet mondani.

A hála és hálaadás az egész Bibliában végigvonuló motívum. Megtaláljuk a 103. Zsoltárban is.

A 103. Zsoltár nem sok elemzést és kommentárt igényel, mert Dávid nagyon egyszerűen és nagyon érthetően fejezte ki magát. A sorok önmagukért beszélnek.

[kép]

103. ZSOLTÁR

1. A Dávidé.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

(Áldást mondani hála miatt szokott az ember. Ez az első sor arra enged következtetni, hogy Dávid nem csak lelki, hanem belső áldást, fizikai egészséget is nyert az Úrtól.)

2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

3. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

( Isten nemcsak bűnbocsátó, de gyógyító is. )

4. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal
koronáz meg téged.

5. A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod,
mint a sasé.

A kegyelem és irgalom következménye az ember teljes megújulása, kicserélődése, ...sôt még a megfiatalosodása is.

6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.

7. Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő
cselekedeteit.

8. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.

9. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.

10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi
álnokságaink szerint.

11. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt
félők iránt.

12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el
tőlünk a mi vétkeinket.

13. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt
félők iránt.

(Mindezek a szavak végtelenül jóságos lényként mutatják be Istent. És Ő valóban ilyen is. Az Ő igazi arca nem olyan, mint ami sokak elképzelésében él. )

14. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por
vagyunk.

15. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek
virága.

16. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem
ismeri azt többé.

17. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön,
és az ő igazsága a fiaknak fiain;

18. Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő
parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.

(Ez egy megerősített ígéret azoknak, akik Istenbe helyezték a bizalmukat s elkötelezték magukat neki. ) Isten nem a teljesítményeink miatt szeret minket. Semmivel sem tudjuk őt elkápráztatni és nem tudunk kiérdemelni áldást és gyógyulást sem. Úgy szeret minket, ahogy vagyunk, (tökéletlenül ). Egyedüli kérése csak az, hogy higyjünk és bízzunk a szeretetében.

19. Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása
mindenre kihat.

20. Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek
az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.

21. Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!

22. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden
helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

(I)Isten végtelen jóságáról és szeretetéről győződhettünk meg a 103. Zsoltáron keresztül. Isten a hűségéről külön is biztosítja azokat, akik megtartják az ő szövetségét.(/I)

Némelyek ''istenképe'' nem bibliai alapokon nyugszik, hanem feltételezésekre, olykor tévtanításokra épül. Ezért fontos, hogy a Biblia tükrében is megvizsgáljuk az Ábrahám, Izsák és Jákób -- vagyis a Biblia-- Istenének főbb jellemvonásait.

Pl a 103 Zsoltár alapján Isten:

SZERETŐ,
IGAZSÁGOS , de mégis IRGALMAS ,
KEGYELMES,
BŰNBOCSÁTÓ,
BŰNT FELEJTŐ,
GYÓGYÍTÓ,
MEGÚJÍTÓ,
MEGVÁLTÓ,
HŰSÉGES,
NEM FEDDŐDŐ,
NEM HARAGOS,
MEGÉRTŐ,
AJÁNDÉKOZÓ,
MEGKORONÁZÓ,
JUTALMAZÓ,
MEGBÍZHATÓ, (NEM HAZUG)
SZAVAHIHETŐ (MEGTARTJA A SZAVÁT) és
JÓSÁGOS...

Hozzászólások

(#1) eziskamu


eziskamu
(addikt)

Te figyi, mind szép és jó amit írsz, de mondjuk (nem sértésnek szánom), talán többieket jobban érdekelné milyen felétek a hitélet, milyen a templomotok, hogy néz ki ott egy szertartás, valamint a heti szertartások mellett mikor szokott még összejönni a gyülekezet? Ja és pontosan milyen a vallásod? Ugyanis, akik az óceán túloldaláról szoktak mesélni, ilyen kérdésekkel nem foglalkoznak.

(#2) tildy


tildy
(nagyúr)

Még be sem néztem az írásba, már sejtettem hogy talmida ír... :U

Az 5ösre: az , hogy valaki szülő az még nem jelent önmagában egy tisztelet várást. Úgy vagyok vele, hogy ha a szülő nem tiszteli a gyerekét, akkor a gyerek minek tisztelje a szülejét? Biblia miatt?

Ja és a cím is eléggé, hogyismondjam, lenéző.

[Szerkesztve]

"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain

(#3) bambano


bambano
(titán)
LOGOUT blog

Ha valaki nem pólyás, hanem mondjuk matematikus szemmel néz erre a 10 kérésre, akkor a következőket lehet megállapítani:
- Az első két kérés redundáns.
- az ölés tilalma sokkal hátrébb van a sorban, mint néhány kevésbé fontos kérés
- a 10. kérés szintén redundáns, hiszen ha más anyagi javait kívánja meg, arra szól a ne lopj, ha egyéb, arra a 7. kérés.
- ha figyelembe vesszük, hogy a római jog kialakítása, lejegyzése i.e. 2-3. században kezdődött, akkor legfeljebb dobogós lehet ez
- mivel ez itt rögtön azzal kezd, hogy megtiltja a szabad vallásgyakorlatot, emiatt alapvető emberi jogok és normák alappillérének nevezni erős eufémizmus. Emellett diktatórikus is, mivel egy vallást preferál.
- nyilvánvalóan hiányos is, hiszen egy csomó emberi jogról nem szól.
- érdekes módon vasárnapot szoktak megszentelni...

A Wikipédia szerint [link]
nem annyira nyilvánvaló, hogy az USA Alkotmányára hatással volt. Voltak ott korábbi hatások is.
Ilyenek levezethetők ebből, hogy pl. a vallási alapon indított háború helyes.

Nekem valahogy szimpatikusabb a saját alkotmányunk...

lezso6 szerint a user: rossz számtech karmája van | @netik: There is no Internet of Things. There are only many unpatched, vulnerable small computers on the Internet.

(#4) dr faustus válasza bambano (#3) üzenetére


dr faustus
(senior tag)

Ha meg valaki még arra is veszi a fáradtságot, hogy elolvassa az Egyesült Államok alkotmányát, végképp ateista lesz, vagy max. a Jedi vallásig jut el. :)
[link]
Ja igen, indíthatnánk egy ''Római jog pólyásoknak'' logout bejegyzést. ;)

[Szerkesztve]

Warning: Explicit Content

(#5) bambano válasza dr faustus (#4) üzenetére


bambano
(titán)
LOGOUT blog

Az előző hszem előtt beleolvasgattam, az az alkotmány főleg arról szól, hogy megfelelő jogokkal ruházza fel az unió irányító szerveit. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy bizonyos jogokat explicit szervezetekre ruház, amely szervezetek nem egyházak, ergo egyházellenes az USA Alkotmánya. Ez persze kicsit sarkítás, de az biztos, hogy nem a tíz kérés volt a jogforrás, mert teljesen más a két írás célja.

lezso6 szerint a user: rossz számtech karmája van | @netik: There is no Internet of Things. There are only many unpatched, vulnerable small computers on the Internet.

(#6) WN31RD


WN31RD
(addikt)

[link]
(Elég gyenge a webdesign, de érdemes elolvasni.)

''... we as consumers want our content free (as in Freedom) and if we don't get it, we'll take our content free (as in beer).''

(#7) dr faustus válasza bambano (#5) üzenetére


dr faustus
(senior tag)

Egyébként ezt nálunk is be kéne venni az alkotmányba:

XXVII. CIKK (1992)
A szenátorok és képviselôk fizetését szabályozó törvények csak a következô választási ciklus után léphetnek életbe.

Warning: Explicit Content

(#8) moma válasza bambano (#3) üzenetére


moma
(őstag)

Hát igen az az egész első bekezdés elég légből kapottnak tűnik. Nyilván komoly problémákat jelentene, ha az első mondatot kikéne fejteni, hogy miért és hogyan is. Mint ahogy az usa alkotmány kapcsán, ahogy a wikipedia is írja, Locke-ot és Montesquieu-őt szokták emlegetni nem a bibliát.

Ahoz meg amit fejtegetsz a parancsolatokról ez egy jó kiegészítés (és vicces is): [link]

we all deserve a bit of luck.

(#9) bambano válasza WN31RD (#6) üzenetére


bambano
(titán)
LOGOUT blog

Hopphopp, Hamurabbi célfotóval előz... :)

lezso6 szerint a user: rossz számtech karmája van | @netik: There is no Internet of Things. There are only many unpatched, vulnerable small computers on the Internet.

(#10) sztikac válasza tildy (#2) üzenetére


sztikac
(senior tag)

Én meg TUDTAM :DD Ilyeneket olvasva tudok örülni hogy az egyháznak már semmi hatalma sincs...

További hozzászólások megtekintése...
Copyright © 2000-2020 PROHARDVER Informatikai Kft.