2020. március 29., vasárnap

Gyorskeresés

Hogy juthatunk a Mennybe?

Írta: | Kulcsszavak: Isten . Menny . Jezus . út . igazság . élet

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

Már máskor is olvastam, hogy nem mindenki előtt teljesen világos a Mennybe-jutás miértje, hogyanja és módja. (Legutóbb Vakegérke érintette ezt a kérdést.) Ezért szeretnék erről részletesebben is írni.

Hogy senki ne érezze sértve magát, ezért a következő megállapításaim elé írom, hogy -teljes meggyőződésem szerint, és a Biblia szerint -

Van Isten, és van Mennyország.
De pokol is van.

Nem az, amire sokan azt mondják, hogy "már ez a földi élet is kész pokol"...

Nagyon vázlatosan az a lényeg, hogy Isten igazságossága és jósága miatt született meg embernek Jézus Krisztus, hogy meghaljon értünk illetve helyettünk, hogy megváltson minket a pokol karmaiból.

Ellentmondásnak látszik, de mindjárt világosabb lesz.

" Mert úgy szerette Isten e világot (mindenkit...az embereket), hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen."(János 3:16.)

Mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy van olyan dolog, amit Isten nem tud megtenni.:)
ISTEN NEM TUD HAZUDNI, NEM TUDJA MEGTAGADNI MAGÁT ÉS NEM TUD HŰTLEN LENNI, vagyis, amit egyszer kimondott, azt mind meg is tartja. Ő nem olyan, mint az ember, hogy megmásítsa az ígéretét. Isten ragaszkodik minden szavához, hogy beteljesítse azokat. Isten hűséges, még akkor is, ha mi hűtlenkedünk..

Sokan nem hisznek sem a pokol, sem az ördög létezésében. Pegig a gonoszság eléggé szembetűnő mindenütt. De úgy okoskodnak, hogyha Isten mindenható és jó, akkor már rég el kellett volna pusztítania az ördögöt. Oka van annak, hogy ezt nem teszi és nem tette meg eddig. De lesz egy nap, amikor ezt is meg fogja tenni. :K

De nézzük meg közelebbről, hogy vajon miért nem pusztítja el Isten a gonoszt? Ehhez meg kell néznünk, hogy mi is az a bűn és hogy került a porondra? Sokaknak talán meglepő, de nem Ádám-Éva követték el az első bűnt. Sokkal korábbra nyúlik vissza ez a dolog.
Hogy ezt megértsük, ehhez vissza kell tekintenünk a múltba, amikor még Lucifer sem létezett. Lucifer a sátán neve.

A bűn lázadás és engedetlenség által jött be a világba. A Kezdetek kezdetén...nem Ádám-Évánál kezdem, hanem sokkal korábbról. Szóval "sokkal korábban" Lucifer egy becses dícséretvezető főangyal volt, aki az angyalok milliárdjaival zengte Isten dícséretét. Ő is békében és harmóniában honolt a Mennyben mindaddig, amíg meg nem irigyelte Isten dicsőségét.

Föllázította az angyalok egyharmadátat, mert olyan akart lenni, mint Isten. Természetesen Isten kipenderítette a szűrüket a Mennyből és kárhozatra ítélte őket és követőiket.

Mindezt csak röviden írtam le, mert a Bibliában is csak néhány utalás van erre vonatkozóan.

Az Ezékiel könyvében olvashatunk bővebben róla:
(Egyébként a Biblia elsősorban nem az ördöggel és annak lakhelyével foglalkozik,-ezért nincs is arról annyi szó benne--, hanem a mi megmenekülésünk történetével.)

De, ha valakit mégis érdekel, kimásoltam az idevonatkozó részeket:
Ezék. 28:12-19.

"Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben.

Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskôvel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél.

Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.

Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.

Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül.

Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok elôtt, adtalak szemök gyönyörûségére.

Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsôdbôl, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek.

Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!"

Hmm. De miért nem semmisítette meg Isten az ördögöt azonnal, amikor az föllázadt?
Azért nem, mert Ő olyan barátokat akar magának, akik saját szabad akaratukból követik Őt, nem pedig választási lehetőség nélküli kényszerből.

Szóval ez az "örökké nem leszel" még ezért várat magára.

El lehet képzelni, hogy milyen nagy düh gyulladt benne, amikor levettetett a földre. A sértett mindig a nála gyengébben tölti ki a haragját. Az ördög és szellemi seregei is így minden földi lényt igyekeznek elhitetni, rossz útra téríteni, becsapni, engedetlenségre, lázadásra bújtani...bajba, bűnbe keverni.

Az ördög szellemi lény. Azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Semmi jó nem származik tőle. Hazug, kegyetlen és vérengző..A gondolatokon keresztül támad.

A gondolat viszont az emberi testben cselekedetté formálódik, így fordulhat elő az, hogy valaki ördögi ötlettől vezérelve öl, lop, gyilkol, ...szinte az ördög jobbkezeként működve.

Az ember nem egy tehetelen báb. Mindenki képes lenne uralkodni a gondolatain, mert mindenkinek szabad akarata van. Foglyul kell(ene) ejtenie a gyűlöletet, haragot, szeretetlenséget és minden gyilkos ötletet. De mivel ezt nem teszi, ezért bűnbe jut, bűnben él az ember.

Mindezeket tudva, már érthetőbb, hogy minden bűn büntetésért kiált és el is nyeri a méltó bünetését. Ha egy ember vétkezik, annak meg kell halnia Isten igazsága szerint.

"Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök
élet a mi Urunk Krisztus Jézusban
." (Pál rómaiakhoz írt levele 6:23. )

Miért igazságos az, ha egy ártatlan valaki meghal, hogy másokat kiváltson??Mert Isten bűn iránti haragja jogilag is megfelelő mederbe kell, hogy kerüljön. Nem is sújthat többé a pokol senkit, aki Jézustól kegyelmet kér.

Az az igazságosság, hogy a bűn elnyerte méltó büntetését.

Jézus Krisztus önként vállalta, hogy magára veszi minden ember összes elkövetett és a valaha a jövőben elkövetésre kerülő bűnét is. MINDENKIÉT KIVÉTEL NÉLKÜL.

Ez azt jelenti jogilag, hogy Isten bűn iránti haragja mind Jézusra zúdult.

Képzeljétek el, hogy a legkisebb bűnöktől kezdve a legsúlyosabbakig mindenki vétkét és bűnét Jézus hordozta a kereszten.

Ezért volt olyan borzalmas kínhalála, és noha Jézus Isten maga is, mégsem jött le a keresztről, mert direkt meg akart halni, hog jogilag az igazság "ki legyen elégítve".

És mivel Ő Isten Fia, ezért támadt föl a halálból. Mert, aki maga az ÉLET, azon nem tud uralkodni a halál. :)

Még egy jó hír:

Ha Annak a Lelke (szelleme) lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a
halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a
halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő ti bennetek
lakozó Lelke(szelleme) által.
(Róm. 8:11) Vagyis nem járt le a csodák ideje.

Isten ezek után mindenkinek fölajánlja a megváltást, szabadulást és gyógyulást, mindaz, aki csak akarja és hisz Ő benne, az mind kegyelmet kap.

Tehát, nem jó cseklekedetek által kerülhetünk a Mennybe, mert akkor kérkedhetne valaki..., hanem kegyelemből, HIT ÁLTAL.

Természetesen a Jézus Krisztusban való igaz hitnek reflektálódnia kell a jellemünkben (életstílusunkban) is, vagyis a jócselekedeteinknek igenis helye van. Ez is elentmondásnak látszik, de nem az. A megváltatásunk hit által történik
Jézus Krisztusnak köszönhtően vált ilyen egyszerűvé . A hitünk demonstrálása viszont a jócselekedeteinkben (megváltozott jellemünkben) nyilvánul meg

HA SZEMÉLYESEN MEGISMERHETNÉD ISTENT, ÉRDEKELNE-E?

Hozzászólások

(#1) talmida


talmida
(Közösségépítő)

Aki hisz, az gyakran köszönje is meg Neki :)

IN GOD WE TRUST!

(#2) cskamacska válasza talmida (#1) üzenetére


cskamacska
(addikt)

Mi van azzal, aki nem lebegtetett büntetés(poklok poklának kénköves tüze), és az ígért jutalom(Menny-Magyar kettős állampolgárság) miatt Jó Ember?(amúgy l'art pour l'art) Ne adj isten, még csak nem is hisz? :Y Vagy nem úgy?
Egyáltalán, ha félelemből, vagy önzésből válik valaki Jó Emberré, az nem fura valahogy?
Vagy ez a két véglet csak segít jó úton járni a nehéz napokon?

bocs ha sületlenséget írtam nem vagyok eléggé ideológiailag képzett :B

"Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley"

(#3) talmida válasza cskamacska (#2) üzenetére


talmida
(Közösségépítő)

Egyáltalán nem sületlenség, amit írtál. Pont az ilyen kérdések miatt írtam ezt az egész kis bejegyzést.

Valóban nagyon sokan vannak olyanok, akik úgymond jó emberek. Önzetlenek, önfeláldozók, kedvesek, békességre törekvők stb stb.

De az isteni mércéhez képest, ami a tökéletesség, egyikünk sem az.

A bűn a héber chata' (khaw-taw') szóból ered, aminek a jelentése ("loss", "miss", "properly, to miss") téved, eltéveszt. Vagyis nem talált bele a célba pontosan. Célt-tévesztett.

Ha céllövésnél eltéveszted a targetet, a célt, akkor végeredményben teljesen mindegy, hogy egy milliméterrel lőttél-e mellé, vagy totál az ellenkező irányba lőttél, mert a célpontod, mondjuk egy vadkacsa, elszállt.

Tehát a gyakorlatban egy jó embernek is csak Jézus Krisztuson át vezet az út a Mennybe... Isten szava szerint, mert egyedül Jézus Krisztus áldozata volt elegendő a bűn megbocsátására, ugyanis Jézus Krisztus teljesen bűntelen volt. Csak Ő menthette meg a világot.

A legjobb ember áldozat-halála nem lett volna elég, pontosan azért, mert minden ember vétkes, csak nem egyforma mértékben.

A Mennybejutáshoz, illetve az örök élet elnyeréséhez egyenlő eséllyel indul mindenki. A legnagyobb bűnösnek is van kegyelem, ha Jézustól kéri.

A Mennyben való jutalomban azonban különbségek lesznek. Ha valaki Jézust követi, nem pedig "csak hisz" benne, az megkoronáztatik a Mennyben, -isteni kifejezésssel élve. Sőt a koronákban (jutalmakban) is különbség lesz...de ez más téma.

Most csak azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy semmi más út nincs az örök élet elnyeréséhez, CSAK JÉZUS AZ EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS ÚT.

Jézus ezt saját maga is kimondta a János evangéliumában: "Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam."

Más vallások is zömében jóra törekszenek, de pl sem Mohamed, sem Budha nem volt Isteni mércét tekintve tökéletes, így az ő váltságuk sem lett volna elegendő arra, hogy kivásároljanak minket a bűn súlya alól. Persze nem is haltak meg az emberiségért...de, ha ezt tették volna sem lettek volna képesek a megváltásra.

Másrészt csak olyan valaki szava hiteles, aki föltámadott a halálból, mert micsoda reménységünk lenne, ha Jézus Krisztus a sírban maradt volna?? Semmilyen, hiszen semmi sem bizonyítaná, hogy mi is föltámadhatunk. De mivel Jézus Krisztus föltámadott, a mi föltámadásunk is biztosítva lett.

1 Korintus 15:
19. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél
nyomorultabbak vagyunk.

20. Åmde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lôn azoknak, kik elaludtak.

21. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.

1 Péter 1:18.
Nem veszendô holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbôl; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplôtlen bárányén, a Krisztusén

A másik kérdésed az volt, hogy "ha félelemből, vagy önzésből válik valaki Jó Emberré, az nem fura valahogy? "

De. Ráadásul a "jó emberség" csak már, mint keresztényként számít a jutalmazás különbségében.

Viszont nagyon is fontos "követelmény" a keresztényektől, hogy ne csak a Szent Szellem ajándékaira legyene vevők, de saját maguk is teljes igyekezettel azon fáradozzanak, hogy a jellemük legyen példamutató, hogy az isteni elvárásoknak megfeleljenek.

Minden kereszténynek Jézus Krisztus példáját kéne követni a szeretetben, tűrésben, szolgálatban stb stb. :B

[ Szerkesztve ]

IN GOD WE TRUST!

(#4) Cerebellum


Cerebellum
(őstag)

Mi van azzal, aki szánalmasnak tartja a keresztény hitet, a vallást meg pláne? :W

Egyébként úgy juthatsz a mennybe, hogy veszel az OBIban nagyon sok létrát, összeszegeled őket, és.... :D

A harmonika nem hangszer. A harmonika egy életforma.

(#5) Pacák válasza Cerebellum (#4) üzenetére


Pacák
(senior tag)

...leesel félúton... :D

Nuclear launch detected Megszületett Máté, 3100g, 55cm. 2005. IX. 16. 15:42 -kor Megszületett Balázs 3170g, 55cm. 2008. VII. 5. 02.25 -kor:)

(#6) fordfairlane válasza Cerebellum (#4) üzenetére


fordfairlane
(veterán)

Ez benne van a vallások témaindítás paklijában, hogy ebben eléggé sokan nem hisznek. Én inkább azt nem értem, hogy miért kellett csupa nagybetűvel írni a címet? Köztudott, hogy ez ordibálást jelent a netikett szerint, én meg nem vagyok süket. :)

x gon' give it to ya

(#7) Pacák válasza fordfairlane (#6) üzenetére


Pacák
(senior tag)

Igen egy fórumos hozzászólásban kiabálást jelent, de egy cikk címében ez már egyfajta kiemelés - még a neten is. :)

Nuclear launch detected Megszületett Máté, 3100g, 55cm. 2005. IX. 16. 15:42 -kor Megszületett Balázs 3170g, 55cm. 2008. VII. 5. 02.25 -kor:)

(#8) fordfairlane válasza Pacák (#7) üzenetére


fordfairlane
(veterán)

Én eddig mindig olyan helyen olvastam cikkeket, ahol címben nem használtak ilyen olcsó hatásvadász módszereket.

x gon' give it to ya

(#9) Pörp


Pörp
(senior tag)

Az összes angyal között csak egyetlen egy volt aki bűnbe esett és irigyelni merte az Isten istenségét? Lucifer ugye. A többi hogy hogy nem? A Lucifer név önmagában kimondva sem éppen olyan bizalomgerjesztő számomra, és lám pont ez a nevű vált gonosszá. Miért nem Gábriel pl? Ja mert nem hangozna olyan jól. Ok hogy Isten meg minden, és ő eldöntött pár dolgot, de mi alapján? Ő honnan tudja hogy amit tesz az jó? Ha én rendes és normális ember vagyok, nem ölök meg senkit, nem lopok, nem követek el nagy bűnöket, a kicsikért még bocsánatot is kapok, ezekután nem juthatok a mennybe mert nem hittem? Hogy kell hinni? Annak kellene számítani hogy ki milyen ember, nem pedig annak, hogy ki hogy talál a mennybe Krisztuson át, nekem ez mindíg megfoghatatlan volt. Akit nem vallásosan neveltek gyerekkorában, az honnan a fenéből tudja magától hogy ó én nem hiszek, tennem kell valamit? Ha Krisztus a jövő bűneit is magára vállalta hogy lehet hogy még most is van szenvedés? Ha van ki miért szenved? Ha ártatlanok szenvednek, annak mi az oka? Abban mi a jó?

Lehet, sőt biztosan van egy magasabbrendű inteligencia, amit mi sosem érhetünk meg, esetleg sosem érhetünk el, szerintem ezt nevezzük mi Istennek, a többi kicsit meseszerű nekem, és ilyen sarkalatos fekete-fehér. Olyan nincs hogy valami tökéletes és hibátlan legyen, mert ha van, akkor tökéletessé tud tenni mást is.

Ha van Isten, és eléri a célját, hogy minden ember jó lesz, vagy mit tudom én, utána mi van? Élünk boldogan és kész?

[ Szerkesztve ]

(#10) Algieba


Algieba
(senior tag)
LOGOUT blog (1)

Sose értettem, hogy egyesek miért tartják annyira fontosnak a folyton változó testük és szellemük lenyomatát valamiféle égi helyen megörökíteni.
Elmúlunk, nincs égi biztonsági mentés.
Aki még nem vette volna észre, a világ, mint a tenger hulláma, és benne az emberek is hullámok, folyton változnak, megfoghatatlanok.

Mindig viszolygást vált ki belőlem az ilyesféle édeskés lódítások terjesztése.
Ama agyonreklámozott próféta csontjai pedig ott porladnak valahol Izrael földjében.
Feltámadás... pokol... menny.... Ócska kitalációk.

Megnyugtat, hogy x idő múlva leáll a testem és anyagai visszakerülnek a körforgásba.
Hogy mi lesz az agyvelőben futkosó idegi kisülésekkel, természetesen kihunynak az agyvelő pusztulása után. Lényegtelen információk sokasága semmisül meg a halálom pillanatában. Egyáltalán, senkitől, semmiféle elképzelt égi lénytől nem várom el, hogy eme kacathalmazra akár csak figyelmet vessen. És nem vagyok annyira önérzetes hazug, hogy a haláltól való félelmemben egy égi jó barátot fabrikáljak magamnak, aki majd biztonsági mentést készít az agyvelőm tartalmáról.

Szerk.: Tulajdonképpen szellemi megrontás, amit az ilyen tévhitek terjesztői művelnek. Lila ködöt fújnak az ember képébe.

[ Szerkesztve ]

Lumia 925, 640, 520 "Windows 10 Mobile. A slow down életforma aranyfokozatú támogatója!"

További hozzászólások megtekintése...
Copyright © 2000-2020 PROHARDVER Informatikai Kft.