2020. április 4., szombat

Gyorskeresés

Személyes vallomás...

Írta: | Kulcsszavak: Világnézet . szeretet . hit . Isten . Jézus . Biblia . megtérés.

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

A képekre és a pirossal szedett szövegekre (linkekre) kattintva kiegészítő videókat láthattok.

Egyik fiatal barátom kért meg, hogy beszéljek kicsit a hitemről, és arról, hogy miért vagyok meggyőződve Isten létezéséről és szeretetéről. Eddig sem volt titok, de szívesen elmondom részletesebben is a sztorimat. :B

Annak ellenére, hogy a szüleim elváltak, örömteli, boldog, mondhatni felhőtlen gyermekkorom volt 14 éves koromig. Szorgalmasan tanultam és rendszeresen sportoltam, tornáztam és atlétizáltam. Nyolcadikos lehettem, amikor a nálam egy évvel fiatalabb unokatesóm sportbalesetben életét vesztette. Ezt követően a középiskolában is sok csalódás ért. Az osztálytársaim buliztak, ittak, cigiztek, élen az osztályfőnökünkkel..., néhányszor én is velük tartottam, :U de szerencsére nem merültem nyakig a fertőbe, Isten időben közbelépett. Nem is tudom, hol lennék most, ha nem ismerhettem volna meg Őt?

De, hogy egész pontosan hogyan is történt ez a bizonyos közbelépés, erről számolok be a következő sorokban. Azután a szörnyű baleset után 1-2 évig nagyon sokat gondolkodtam az életről, halálról, a saját életem értelméről és céljáról. Túl zavarosnak, bonyolultnak és veszélyesnek tűnt az úgynevezett nagybetűs ÉLET. Azt sem tudtam, kiben bízhatok, kiben nem, kiábrándultam a képmutató, cinikus emberekből. Igazi példaképet szerettem volna találni, akit feltétel nélkül követhetek, s aki példát és utat mutat a jövőhöz.

Egy-pár érdekes mesekönyv került a kezembe, amik nagy hatással voltak rám. Pl Patricia M. St. John: Nyomok a Hóban című könyve (eredeti címén "Treasures of the Snow "), Katt a képre.

meg Roy Krisztina: Napországban című könyve, valamint Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című műve, --ami évekig a top listámon szerepelt.

A Kis Hercegben érdekesnek találtam a felnőttek világának irónikus leírását, ...a gyermeki hit felemelő tisztasága pedig szinte szárnyakat adott. " Jól csak a szívével lát az ember... Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."Ezek után egyre tudatosabbá vált az IGAZSÁG-keresésem.

Saját magammal vívódtam, mert régebben nem hittem Istenben. Sokszor vissza-vissza tértem ugyanahhoz a gondolathoz, hogy "de mi van akkor, ha mégis igaz az, amit Istenről mondanak???" :F ...hogy Ő a világ teremtője, az ember alkotója, a világegyetem fönntartója ..., s mi van akkor, ha létezik a túlvilág? Az ellentmondások ellenére is egyre erősödött bennem az a gondolat, hogy jó lenne hiteles forrásból, egyenesen Istentől választ kapni. Buzgón kutattam a matematikusok és fizikusok életrajzát is abban a reményben, hogy hátha ott találok valami támpontot ebben a különös témában.

A matematika és fizika az akkori tudásom szerint megbízható, stabil, "etalon" tudománynak számított. Nagyon elcsodálkoztam, amikor az életrajzokat böngészve Istenre vonatkozó utalásokat is találtam.

Számomra rendkívül érdekes volt az, hogy a tudósok közül sokan egyáltalán nem zárták ki a természetfölötti csodák létezését, sőt egyesek teljesen természetesnek vették azt. Ez az új értékrend nekem akkor nagyon szokatlan volt. Kattints a képre.

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall???

Így kezdtem el lassan megbarátkozni Isten létezésének a gondolatával. Nem egyik napról a másikra történt bennem a pálfordulás. :N Fokozatosan érlelődött a hitem, formálódott át a világnézetem, mígnem az egyik napon arra az elhatározásra jutottam, hogy a végére járok a dolognak.

Elhatároztam, hogy "kísérlet képpen" minden kételkedést kizárva feltételezem, hogy létezik Isten, (ez a bizonyítási módszer a matematikában jól ismert indirekt bizonyítás) s ennek megfelelően meg fogom szólítani. Úgy okoskodtam, hogyha létezik és valóban olyan intelligens és hatalmas, mint, amilyennek állítják, akkor a velem való kommunikáció semmiségnek számíthat Neki.

Nagy elvárással zárkóztam be a szobámba, és őszintén beszélni kezdtem HOZZÁ. Mindent elmondtam neki, ami a szívemet nyomta.... Hittem, hogyha a mindenhatóval állok szemben, akkor szinte még a számat sem kell kinyitnom, hiszen érti és ismeri minden gondolatomat. :B

Éreztem, hogy, amit mondtam, nem süket fülekre talált. Számítottam rá, hogy valami csoda folytán Isten be fogja bizonyítani magát nekem, de a legvadabb álmaimban sem képzeltem, hogy a szeretetével is találkozhatok. Azelőtt soha nem gondoltam volna, hogy Isten SZERET ENGEM. Igaz, erről nem is sokat hallottam addig.

Miközben azon filóztam, hogy milyen nagy megtiszteltetés az, hogy a világmindenség urával beszélgethetek, azon vettem észre magam, hogy egyre valóságosabbá vált Isten jelenléte a szobámban. A szeretetétől szinte izzott az atmoszféra!!! Örömömben és megilletődöttségemben bőgni kezdtem, ...nem tudtam visszatartani a könnyeimet, csak sírtam és sírtam az új felismeréstől, hogy van Valakim a világon, aki engem ennyire, mérhetetlenül szeret. :Y

Alig mertem megmoccanni is, hogy el ne múljon ez a valóság. Napokig mámorban úsztam a boldogságtól. :B Amikor az Istennel való beszélgetésbe kezdtem, az első gondolatom az volt Felé, hogyha bebizonyítja magát nekem, akkor Őt szeretném követni egész életemben. Hiszen ki más tudna jobb útat mutatni nekem a szerető Istennél? Valósággal átadtam az életemet Neki, s arra kértem, hogy legyen az életem Vezére, Ura és Királya.

Később találtam egy kis Bibliát, amit nagy szorgalommal lapozgattam, mert MINDENT tudni akartam az új barátomról, a mindenható Istenről. :K A Bibliából tudtam meg azt is, hogy Isten a Mennyben van, és az egyszülött fiát, Jézus Krisztust küldte el értünk helyettesítő áldozatként, hogy meghaljon a bűneinkért és örök életet biztosítson a számunkra, akik hiszünk Benne. Továbbá megtudtam azt is, hogy a feltámadása óta Jézus Krisztus is a Mennyben van, de elküldte a Szent Szellemet, Istennek a Szellemét, hogy tanácsolja, tanítsa és vezesse mindazokat, akik ezt igénylik.

Az első találozásom Jézus Krisztussal (Istennel) nagyon régen történt. Több, mint harminc éve. S, ami a legérdekesebb, hogy azóta sem csalódtam benne, :N sőt! Számtalanszor kimentett életveszélyes helyzetekből, különböző bajokból, betegségekből, királyi módon ellátott élelemmel, ruhával, hajlékkal, barátokkal, családdal, egyszóval minden földi jóval, amire szükségem volt és lesz.. :K

A keresztényeknek nem kevesebb a gondjuk-bajuk, :B mint a nem keresztényeknek, és sokszor sajnos nem is jobbak :((( , de egy valamiben mégis nagy a különbség, mégpedig abban, hogy amíg a nem keresztényeknek nincs sok reményük, a keresztényeknek még a haláluk órájában is van, mert az erős Isten áll mellettük.. :B

A Biblia minden szava igaz. :K
Ezt nem úgy kell érteni, hogy valóban minden szó hibátlanul lett lefordítva, hanem a tartalmat, a fő üzenetet nem szabad slendriánul kezelni. :B
Sajnos egyik fordítás sem tökéletes, de ez ne riasszon vissza senkit a kutatástól, kereséstől, mert nincs precízebb könyv a Bibliánál. :K Másrészt ajánlatos megismerkedni a Héber nyelvvel is, hogy az esetleges kérdéses témákat ellenőrízhessük az eredeti nyelvben. :K
Végül néhány, az életemben is beteljesedett bibliai mondatot hadd idézzek:

Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. (Példabeszédek Könyve 8:17.)

egész pontosan:
17. Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.

Katt a képre.

18. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.

19. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.

a másik olyan biblia- vers, ami beteljesedett az életemben, ez:

"Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és ezek (a szükséges dolgok) MIND megadatnak nektek." :K (Máté 6:33.)

A harmadik alapigazság, amit megtapasztaltam, ez:

Jézus mondta:
"A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson;
én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek."

A Biblia egy olyan csodálatos könyv, ami a mai napig aktuális útmutató, ami által eligazodhatunk a mai életben is, noha jó pár ezer évvel ezelőtt íródott istenfélő emberek tollából Isten Szent Szellemének ihletése által.

Meggyőződésem, hogy Biblia-ismeret nélkül nincs igazi Isten-ismeret. Ha ismerni szertnénk Istent és az ígéreteit, akkor elő kell vennünk a Bibliát, hallgatunk, olvasnunk és tanulmányoznunk kell. :B

Jézus szerint a Biblia ismerete nélkül igazán szeretni sem lehet Istent:

János Evangéliuma 14. fejezet:
21. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret
engem
; ...

Jézus szavaival fejezem be a vallomásomat: " Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet..."
(Jn 14:23.)

Ami vagyok és amivé leszek, amit kaptam, amim van és amit adhatok, mind-mind Neki köszönhetem!! :K

Nektek pedig köszönöm a figyelmeteket! :)

Hozzászólások

(#1) Winner_hun


Winner_hun
(félisten)

Pénzes képre kattintva: A videó tartalmazza Vevo tartalmát. Már nem érhető el az országodban.
Az utána lévő videónál, az Átadtam az életemet Neki.. és az Akik engem szorgalmasan... linkesített szövegnél pedig ezek jönnek be: A videó Sony Music Entertainment tulajdonában álló anyagot tartalmaz, aki letiltotta azt az országodban szerzői jogi okok miatt.

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

(#2) vans?


vans?
(őstag)

Dejo. :) En mashogy eltem meg kisse, ebben is nevelkedtem, igy konnyebb volt. Mindenesetre csodalatos. :)

(#3) danih


danih
(addikt)

Én hiszem azt, hogy az univerzium, ezáltal mi emberek is, az "alapvető jó" törvényei alapján működünk, mégha ez (főleg manapság) nem is annyira látszik.
Isten személye az emberek által azért lett létrehozva, hogy (felvértezve őt emberi tulajdonságokkal) behatárolt gondolkodásmódjukkal magukévá tudjanak tenni bizonyos szabályokat. Ami jó, mivel más nevelő célzatú intézkedések nem voltak különösebben effektívek. A dolgot megdobták még az egyház intézményével, és már kész is.
Én nem hiszek Istenben (Allahban, Buddhában, egyéb megszemélyesítésekben). Hiszek viszont az alapvető, univerzális jóságban (szeretet, stb, de ezek már emberi definíciók).
A biblia kérdését pedig nem feszegetem, mert nem olvastam, nem is fogom, megvagyok nélküle, köszönöm.

[ Szerkesztve ]

(#4) szablya


szablya
(tag)

Azt hiszem, én is megpróbálok majd rátalálni erre az útra, talán még nekem is sikerül :)

A keleti filozófiákról, mint hívő keresztény, mit gondolsz? Hozzám a taoizmus illetve talán a lámaizmus közelebb állnak, ez szerinted hogyan egyeztethető össze a kereszténységgel (no, már nem olyan new age szerűen)?

Köszönöm :R

Madarat tolláról, embert desktopjáról. | Inni és inni adni. | Ellopták az alisok a tankot. | Az igazi tuningos Prescott kávét iszik. - all by szablya | "Igazat az igazaknak, zárják be a hazugokat!" \m/

(#5) művésznő4


művésznő4
(csendes tag)

Az Úr áldjon meg drága Talmidám! Köszönöm, hogy megosztottad velünk a történetedet csodálatos dalokkal és képekkel szinesítve! :R Minden szavadból árad a békesség, tisztaság, öröm és Isten szeretete! :B A hideg futkos a hátamon, miközben olvasom. :B

Hálás vagyok Neki, hogy megimserhettelek és hogy még ott is szerető testvérerekre találok, ahol a legkevésbé számítottam rá! :R Nagyon szeretlek!

Az Úr őrizzen meg Téged és egész "házadnépét"! ;)

[ Szerkesztve ]

(#6) talmida


talmida
(Közösségépítő)

Sziasztok, köszönöm, hogy bekukkantottatok hozzám. :R

Winner_hun Köszönöm, hogy szóltál!! :K Nagyon sajnálom. :(( Hmm. Most ébredtem :DDD , de még a mai napon ki fogom cserélni azokat a Mo-on nem elérhető zenéket vagy valami másra, vagy ugyanarra csak az engedélyezett variációjukra. :B

vans? Nagyon szívesen meghallgatnám a te történetedet! ;) Megosztanád velünk? :B Te hogyan bizonyosodtál meg arról, hogy van Isten? És, hogy ez az Isten az Atya, Jézus Krisztus és a Szent Szellem és nem pedig valami más a millió isten közül.

danih vagyok annyira őszinte és becsülöm annyira az életemet, hogy emberi képzelődéssel nem értem volna be. :N Ha csak annyi lenne a kereszténység, hogy pozitív regulákkal kordábantartsa az emberiséget, akkor én már rég nem élnék. Nekem igazi megváltótra, szabadítóra volt szükségem, mert a magam erejéből képtelen voltam kihúzni magam a csávából. Több kellett nekem, mint pozitív útmutatás. Ezt talán nem hangsúlyoztam eléggé az írásomban, pedig ez a lényeg.

Istennek megesett a szíve rajtam miközben azért könyörögtem, hogy segítsen kikecmeregni a bajokból. Átalakította az életemet, :R a gondolkodásomat, :K a körülményeimet. :K Megygyógyított, :C megszabadított ;] és SzentSzellemével betöltött :DD ...úgy, ahogy az a Bibliában írva van. :B Persze ehhez kellett az én önátadásom. :B

A saját beleegyezése nélkül Isten nem avatkozik bele senkinek az életébe. :N Szóval senki ne féljen, hogy Istentől meg lesz erőszakolva. :N Ezt is nagyon bírom Benne, hogy abszolút gentleman. :R Ááá, ezért is olyan nagy ballépés minden erőszakos hittérítés, mert ez az, ami a leges-legtávolabb áll Istentől. :B Majdhogynem bányásznak kell az embernek lennie, hogy rátaláljon az igazgyöngyre, nemhogy Ő rákényszerítené magát valakire. :N

Szia Szablya, mindenekelőtt köszönöm, hogy szinte kiprovokáltad belőlem ezt a kis vallomást. :DDD ;) "Ezek a mai fiatalok!" :N:DDD;) Ha szorgalmasan keresed Őt, egészen biztosan Rátalálsz és a helyes útra is. ;)

A keleti vallásokkal "csak" az a gond, hogy a helyes hozzáállás, béke és egyebek nem adnak feloldozást, megoldást a bűn kérdésére, nem mentenek meg a gonosztól, nem adnak méltó perspektívát a jövőre .. sem a jelenre, mert fizikálisan meggyógyítani sem képesek. :(( másrészt én nem szeretnék szent tehénként visszatérni :DDD , vagy légyként, ha elbaltáznék valamit. ;]

A kereszténységben a leglényegesebb dolog az, hogy egyedül Jézus Krisztus vére képes eltörölni a bűnöket, kiengesztelni az Atya jogos haragját, s egyedül JK kereszthalála miatt lehet nekünk bűntől való szabadságunk és boldog örök életünk. :K Ezt nem biztosítják a keleti vallások. Ott a te teljesítményedtől függ minden, itt pedig az alázatunktól függ, vagyis, ha le tudunk szállni a trónról, akkor van esélyünk... :B

művésznő, én is nagyon szeretlek téged és köszönöm szépen a hozzászólásodat! Örömmel hallanám a te élet-történetedet is ebben a témában. :B

[ Szerkesztve ]

IN GOD WE TRUST!

(#7) Иван


Иван
(őstag)

Nem akarok ünneprontó lenni, nem akarok flémet és haragot. Csupán leírom az én véleményemet.

Nem hiszek istenben. Ahányszor próbálok imádkozni, úgy érzem magamat, mint aki magának mondja el a bajait, hogy aztán magam megoldjam őket.
Aztán gondolkoztam istenről. És rájöttem, hogy amit a biblia leír, és az emberek mondanak istenről (mindenható jó), az nem lehet igaz. Már csak a logika miatt se. Sőt, paradox. ÉS ha körbenézek a világon, főleg olyan helyeken, mint mondjuk Afrika utolsó faluja, nem látom isten szeretetét. Az egész isten dolog nekem úgy tűnik, hogy kínlódás. Mindent egy másik hittétellel akarnak bizonyítani, vagy hogy "ebben hinni kell". Ez nekem nem jó. Másfelől a bibliát az egyház szerkesztette (meg egy római császár megrendelésére készült). Ami így nagyjából el is mond mindent róla. A biblia egy páratlan irodalmi mű, de szó szerint venni mindent, az fanatizmus. Már eleve a teremtés (Ádám és Éva) nem lehet igaz.

Ellenben minél jobban látom a matematikát, annál jobban lenyűgöz a léte. Ahogy minden mindennel egybevág. (És mielőtt valaki itt is rámutatna a megoldatlan problémákra - az hogy nincs megoldva, nem jelenti, hogy nem is lehet vagy hogy nem lesz). Ahogy a számok leírnak mindent.

Én hiszek istenben. Hiszek benne, ha bizonyítják nekem a létét. Akkor elhiszem, hogy van. Addig nem.

Talán csak nem merjük bevallani magunknak, hogy saját magunk írjuk a sorsunkat, nincs semmi ami minket irányítana.

In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws / and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. / And so he spoke, and so he spoke, / that Lord of Castamere...

(#8) Gergő_


Gergő_
(őstag)

Csatlakozom a többiekhez: Nem hiszek Istenben! :D ....Tudom, hogy létezik. :)

Nagyon jó volt olvasni a sorokat. Én az érlelődés szakaszban vagyok éppen... kb. 10 éve :D.

@Иван

Talán csak nem merjük bevallani magunknak, hogy saját magunk írjuk a sorsunkat, nincs semmi ami minket irányítana.
Naná hiszen szabad akaratot kaptál te is vagy mifene. ;) Használd ki jó célokra. Ez egy út.
Bizonyos részei lehet hogy megvannak írva előre mint egy hiányos forgatókönyv, ezek akadályok, ideális világ nem létezik, unalmas lenne...

[ Szerkesztve ]

(#9) Иван válasza Gergő_ (#8) üzenetére


Иван
(őstag)

Persze, hogy van szabad akaratom. Még jó. És ki is használom, nem fogok követni ilyen-olyan vallásokat meg ideológiákat. Én magam alakítom ki a saját ideológiám.

"Valaki vezet. Valaki követ."

In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws / and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. / And so he spoke, and so he spoke, / that Lord of Castamere...

(#10) Gergő_ válasza Иван (#9) üzenetére


Gergő_
(őstag)

Ha szó szerint próbálod értelmezni a Bibliát vagy csak fizikai bizonyítékokat keresni Isten létezésére, akkor nem leszel sikeres.

Már csak az a kérdésem, hogy agnosztikus vagy, vagy pedig ateista? (Ha szabad ilyet kérdezni)

További hozzászólások megtekintése...
Copyright © 2000-2020 PROHARDVER Informatikai Kft.