Hirdetés

2020. július 6., hétfő

Gyorskeresés

Blog

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]   [ ÚJ CIKK ]

 • Homoszexualitás – avagy mi a Biblia nézőpontja erről a témáról?

  Kérdések amelyekre választ keresünk:
  - Mit ír a Biblia a homoszexualitásról?
  - Összeegyeztethető-e a homoszexualitás a keresztényi élettel?
  - Keresztényekként, hogyan viszonyuljunk a homoszexuális emberekhez?
  - Milyen tanácsokat ad a Biblia a homoszexuális érzések leküzdésére?

  I. Mit ír a Biblia a homoszexualitásról?

  _Legelőször a 1Mózes 19:4,5 -ben találkozunk ezzel a fogalommal:
  „Mielőtt lefeküdtek, a város férfiai, Szodoma férfiai körbevették a házat, az ifjútól az öregemberig az egész nép egy csoportba verődve. Kiáltoztak Lótnak, ezt mondva: „Hol vannak a férfiak, akik tehozzád jöttek az éjjel? Hozd ki őket, hadd háljunk velük!”” (ÚV) Szodoma férfiai hálni akartak a Lóthoz érkezett férfiakkal. A teljes történetet elolvasva megtudjuk, hogy a Lóthoz érkezett férfiak angyalok voltak. Az angyalok vaksággal sújtották az összegyűlt csőcseléket, amiért azok meg akarták erőszakolni őket. Nem sokkal ezután Szodoma és a környező települések el lettek pusztítva a bűnük miatt.

  Folytatás...

  Ujjlenyomat 5 éve

 • 1 = / ≠ (1+1+1) – avagy mi az egy szó jelentése a János 10:30-ban?

  _A Szentháromság témával kapcsolatban hamar előkerülhet az EGY szó. Íme a bibliavers, ahonnan kirobban a 'vitaparti':
  „Én és az Atya egyek vagyunk.” János 10:30 ÚV
  „Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30 Károli
  „Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30 MBT

  Igazából itt az a kérdés szokott felmerülni, hogy:
  - Jézus és az Atya miképpen egy?
  - Talán a két személy egy és ugyanaz lenne?
  - Vagy csak ugyanolyan helyen helyezkednek el a 'világ ranglétráján'?
  - Mit kell érteni az EGY szó alatt ebben a versben? És azt az értelmezést mely versekkel lehet alátámasztani?

  _Ha eddig nem vettük volna elő a Bibliánkat, akkor most tegyük meg bátran. Győződjünk meg a saját Bibliánkból arról, hogy mit is jelent ebben a versben az EGY szó.

  _Még bevezető gondolatként érdemes megjegyezni, hogy (aki esetleg még nem tudott eddig róla) a Bibliát nem szabad mindig szó szerint értelmezni. Hogy hol kell szó szerint érteni és hol nem, arról külön cikket lehetne írni. Mindenesetre a Bibliának van egy központi témája. Ami első olvasásra ettől a központi témától eltér, ott érdemes személyes kutatást végezni. Vizsgáljuk meg a keresztutalásokat, használjuk a szójegyzékeket, … hagyjuk, hogy a Biblia megmagyarázza magát. :)

  Folytatás...

  Ujjlenyomat 5 éve

 • Mihály arkangyal – avagy tévtanítás-e, hogy Jézus és Mihály arkangyal ugyanaz a személy?

  Kezdjük a legelején. Sok kultúrában szokás, hogy egy embert több néven is neveznek. A bibliai személyek között is van olyan, akinek több neve van. Például Jákob patriarchát Izraelnek is hívták (1Mózes 35:10). Péter apostolnak öt neve is volt: Simeon, Simon, Péter, Kéfás és Simon Péter (Máté 10:2; 16:16; János 1:42; Cselekedetek 15:7, 14). De miért lehetünk biztosak abban, hogy a Mihály név Jézusnak egy másik neve? Hagyjuk, hogy a Biblia adja meg erre a választ.
  A Szent Írást olvasva összesen 5-ször találkozunk a Mihály nevű szellemteremtménnyel. Amikor megemlítik, mindig éppen tevékenykedik. Dániel könyvében (10:13, 21; 12:1) a gonosz angyalokkal harcol, Júdás levelének 9. versében Sátánnal vitatkozik, a Jelenések 12:7-ben pedig háborút folytat az Ördög és a démonai ellen. Azáltal, hogy védelmezi Jehova uralmát, és harcol Isten ellenségeivel, összhangban jár el a nevének jelentésével: ’Ki olyan, mint Isten?’ De ki ez a Mihály?
  Figyeld meg, hogy az eddig említett esetekben Mihály úgy van ábrázolva, mint egy harcos angyal, aki Isten népéért küzd, és megvédi őket, sőt még Isten legfőbb ellenségével, Sátánnal is szembeszáll.

  Vizsgáljuk meg részletesebben is az írásszövegeket, csoportosítva a könyvek szerint.

  I. Feljegyzés a Dániel próféciájában

  Folytatás...

  Ujjlenyomat 5 éve

 • 8 vércsoport 2 embertől? Miért ne?

  Vannak olyan személyek, akik azért zárják ki Jehova* létezését, mert szerintük, ha Isten csakugyan 2 embert teremtett (Ádámot és Évát), akkor nem lehet 8 féle vércsoportja az emberiségnek.

  *A Biblia feltárja, hogy Isten neve Jehova

  Akkor kezdjük az alapoktól!

  Nagy vonalakban:
  Az élőlények teste különböző szövetekből épül fel.
  A szövetek pedig sejtekből épülnek fel.
  A sejtek pedig sejt alkotókból, azok pedig molekulákból, a molekulák pedig atomokból épülnek fel.

  Az élőlény tulajdonságai kódolva van egy molekulában, amit DNS-nek nevezünk.
  Ez, a sejtmag közepében, a sejtmagvacskában helyezkedik el.
  Magát a DNS-t úgy kell elképzelni, mint egy nagyon hosszú, hosszában megcsavart létrát.
  A létra egyes fokait 4 féle molekula alkotja (egyszerre mindig kettő): Adenin, Timin, Citozin, Guanin.
  Ezek rendszerint párokba rendeződnek: Adenin - Timin ; Citozin - Guanin.
  Szervezetünkben rengereg található belőlük. Hogy mennyire hosszú, azt jól szemlélteti, hogy egy emberi DNS kifeszítve körülbelül 2 méter. Ha ezt méretarányosítani szeretnénk, akkor olyan, mintha 40 kilóméter fonalat szeretnénk egy teniszlabdába beletekerni.

  Folytatás...

  Ujjlenyomat 6 éve

 • Szentháromság - avagy hinned kell-e a keresztény istentriádban?

  Talán rögtön, kezdeném azzal, hogy két féle szentháromság létezik, mint tantétel. Az egyikben a vízhez hasonlítják Istent. Mindig a körülményeknek, vagy a helyzetnek megfelelőn változtat alakot. Ha kell, Jézussá, vagy éppen Szentszellemmé változik, mint ahogy a víz jéggé, vagy vízgőzzé. Tapasztalataim alapján úgyvélem, hogy ebben az "egyszerűbb" keresztény emberek hisznek. Általában velük lehet találkozni a házankénti prédikálás során.
  A másik tantételben 3 különböző Istenről (Atya, Fiú, Szentlélek) beszélnek, akik együtt alkotják a Szentháromság egy Istenét. Ebben inkább a hitoktatók, ill. a nagyon buzgó hívek hisznek (legalábbis én így tapasztaltam a környezetemben).

  Az elsőként megemlített tantételt talán Jézus keresztelkedésével a legegyszerűbb meg cáfolni (Máté 3: 13-17 ; Márk 1: 9-11 ; Lukács 3: 21, 22 ; János 1: 29-34). Maga a történet különösebb magyarázatra nem szorul. Jézust megkereszteli János. Jézusra rászáll a szentszellem galamb formájában, miután feljött a vízből. Majd hang hallatszott az egekből, amely így szólt: „Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek”. A történetben külön szerepel Jézus, János, a Szentszellem és végül az Atya, aki megdicséri a fiát (Jézust).

  Kérdezheted: De hát Jézus nem Isten megtestesülése volt?

  Folytatás...

  Ujjlenyomat 7 éve

Hirdetés

Copyright © 2000-2020 PROHARDVER Informatikai Kft.