2020. április 10., péntek

Gyorskeresés

Házidolgozat

  • (f)
  • (p)
Írta: |

Két hős, két embereszmény Akhilleusz és Odüsszeusz összehasonlítása A címben szereplő két név két eltérő...

[ ÚJ TESZT ]

Két hős, két embereszmény
Akhilleusz és Odüsszeusz összehasonlítása

Hirdetés

A címben szereplő két név két eltérő egyéniséget, embereszményt takar. Akhilleusz az Iliász főhőse, aki elsősorban lebírhatatlan erejéről, és bátorságáról lett híres –na meg az isteni származás-. Kiskorában anyja jóvoltából sebezhetetlenségre tett szert, ám anyja figyelmetlen volt és a bokájánál megfogott kisgyerek ott sebezhető volt. Akhilleusz tudta, hogy két út közül választhat, de ő a háborút választotta, azaz a dicsőség emberi ideálját, a halhatatlanságot úgy, hogy tudta, meg fog halni a háború során. Mégis halhatatlanná lesz, a hírneve által.
Később, mikor Ödüsszeusz, az Odüsszeiában lement az alvilágba, és „beszélgetett” vele, akkor azt mondta, hogy akármelyik fenti életre elcserélné, ezt a dicsőséget, hírnevet, csak lenne a fenti világban. Ő választotta a sorsát, mégis megfigyelhetjük, hogy Ő is mennyit változott a két eposzban.
Ezzel szemben, Odüsszeusz nem a legerősebb és legkiválóbb katona volt, de azért nem is a legutolsó. Ő leginkább gyors, csavaros észjárásának köszönheti életét, sok helyzetből, ennek segítségével menekült meg társaival együtt. Az új embereszmény ezzel együtt változott, egyszerű megfogalmazással: „az élet a legfőbb érték”-re. Ez, azért lehetséges, mert a két eposz, két embereszmény között, sok év telt el, és így az Iliász korában virágzó arisztokrácia későbbre már hanyatlott. Tehát az új embereszmény, a „bátor ember” helyett, a „bölcs, leleményes emberre változott inkább.” Míg Akhilleuszt inkább, csak harcolni láttuk, addig Odüsszeusz tanúbizonyságot tett furfangosságáról. Ezt bizonyítja pl.: a küklopsz legyőzésének módja is. Hiszen, amíg Akhilleusz inkább harccal mentette társait, addig Odüsszeusz inkább az eszére támaszkodik, nem azért, mert nem jó katona, de inkább okosságát kihasználva menti meg saját, és társai életét. Ez, mind azt bizonyítja, hogy, ha egy írótól is származik a két eposz, akkor az Odüsszeiának később kellett keletkeznie. Igazából ezen az alapvető különbségen alapszik a homéroszi kérdés, hogy vajon egy vagy több író tollából származik-e a két eposz. Feltehetőleg nem egy író írta a kettőt, mert jelentős stilisztikai és világképi különbségek vannak a kettő közt. A két eposz értékrendje is nagyon különbözik, az Iliászéban a kornak megfelelő fegyveres arisztokrácia miatt a hírnév a legfőbb érték (lásd: Akhilleusz). A hírnév egyszerre individuális, és kollektív is, mivel csak kiemelkedő vezér szerezheti meg, de a dicsőség illetve ennek anyagi és erkölcsi vonzata rávetül a közösségre is. Az Odüsszeuszban a közösség háttérbe kerül és a téma a címadó hős lesz, ki tükrözi már az akkori klasszikus görög embereszményt, mint:
• Szellemi-fizikai kiválóság
• Tudásvágy
• Racionalitás
• Közösségi felelősség
• Céltudatosság
• Alkalmazkodóképesség
• Végső igazságosság és emberség
A célja Odüsszeusznak a hazatérés, tehát a módosult érték a haza, a hűség.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeretném ha leírnátok véleményeteket. Köszönöm.

Előzmények

Hirdetés

Copyright © 2000-2020 PROHARDVER Informatikai Kft.