2024. május 28., kedd

Gyorskeresés

Armored Warfare 0.19-es frissítés

Írta: |

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

Balance 2.0

GAMEPLAY MECHANIZMUSOK

Új ATGM Feature: Rakéta Zaj

Minden ATGM kapni fog egy úgynevezett “missile noise” -t. Ezentúl a rakéta röppályája nem lesz teljesen egyenesvonalú, mint volt megelőzőleg. Ezt követően bizonyos kilengést lehet majd tapasztalni, így megnehezítve a célon tartást.
Természetesen ennek a hatása kiküszöbölhető, ahogyan haladunk fentebb a harckocsiszinteken, és érünk el fejlettebb technológiákat!

Lőszer Mechanikai Változások

Járművek okozta sérülések már nem az osztályoktól függenek, hanem a kalibertől és az alábbiakban meghatározottaktól

– Torkolati energia
– Lövedék/Átütő súly
– Torkolati sebesség
– Anyag

A modern lövedék természetét jobban bemutatva, az alábbiak szerint módosításra kerülnek :

– Minden kinetikus lövedék a ” depleted uranium penetrator ” -val + 10% sebzés bónuszt kap
– Minden fejlesztett fegyver mely nagyon magas torkolati értékkel bír + 10% sebzés bónuszt kap

A típustól függően, a lövedék fejlődik az osztályokon keresztül az alábbiakban:

– Sebesség
– Célközön belüli pontosság
– Átütés
– Csökkentet ATGM “missile noise ”
– Hatásosabb másodlagos bónuszok
– Normalizálás eltávolítás

Ezentúl a csatatéren mindösszesen 3 típusú lövedék lehet nálunk, egyszerre. Az alábbiakban ezekről a tpíusokról részletesebben olvashatsz.

PÁNCÉLTÖRŐ ( az altípusokkal egyetemben, mint AP, APD, APFSDS )

Bónusz
+20% sebzés, a 100mm-nél vastagabb páncélzat átütésekor.

Előnyök:
-Pontosabb mint bármely más lőszer
-Jobb pontosság mozgás közbeni lövés leadása mellett, mint más lőszerekkel
-Nem hatástalanítható olyan mértékben mint a HEAT, ha szögbe állítanak egy járművet
-Kevésbé veszít az átütéséből, ha rétegelt páncélzattal találkozik
-Leggyorsabb sebesség
-Nem hatástalanítja az ERA vagy a ketrec páncél
-Kis fokú átütés szórás ( +-10% )

Hátrányok:
-Általában alacsonyabb alap átütés mint a HEAT -nek
-Lőszer tulajdonsága romlik a nagy szögben leadott találatnál ( 70 és 80 fok között beérkező )

HIGH EXPLOSIVE ANTI-TANK ( HEAT )

Bónusz:
– +20% sebzés, ha 100mm-nél vékonyabb páncélzaton hatol át
– +25% -al több esély tűz okozásra
– +25% -al több esély modul sebzésre

Előnyök:
-Általában nagyobb alap átütés mint az AP -nak

Hátrányok:
-Szuper lejtős mechanizmus: Rosszabbul teljesít mint az AP lőszer, ha rossz szögben érkezik a felületre. Mintegy 70% -os a differencia
-A ketrec páncélzat negatívan befolyásolja az átütését, nagyobb az esélye, hogy korábban robban be
-Kevésbé pontos, mint az AP lőszer
-Gyorsabban veszít az átütésének az értékéből, ha rétegelt felületbe ütközik
-ERA nagy százalékban k itudja védeni
-Nagy fokú átütés szórás ( +-15% )

HIGH EXPLOSIVE SQUASH HEAD ( HESH,HEP )

Bónusz:
– +20-25% sebzés ha az ágyú kaliber felétől vékonyabb páncélt üt át
– Jelentős modul károkozás
– Növekedett esély tűz okozásra

Előnyök:
– Nem semlegesíti az effektív páncélzati érték
– +35% modul sebzés
– +25% esély a tűz okozásra
– átütés szórás szűk tartományban ( +-10% )

Hátrányok:
-Legkevésbé pontos lőszer típus, mind mozgás közben , mind álló helyzetben
-Legalacsonyabb sebesség
-70-75 fokban nem biztos a megfelelő eredmény
-Ketrec páncélzaton elveszíti az átütési értékét, még mielőtt a réteget elérné
-Leginkább elveszti a hatásfokát, ha rétegelt páncélzattal találkozik
-ERA jelentősen felfogja

HIGH EXPLOSIVE ( HE )

Bónusz:
– +40% sebzés a teljes átütéskor
– +25% esély a tűz okozásra vagy +50% , ha az üzemanyag tartályt sebezte
– Nem kell átütést okoznia, a sebzéshez
– Jelentős splash sebzés, mely modulkárosodáshoz vezet

Előnyök:
-Legmagasabb lehetséges sebzés, ha vékony páncélzatot ér
-Sebzés a közeli célpontokra is

Hátrányok:
– 70-80 fok közötti becsapódáskor nem biztosított a lőszer paramétere
– 100mm vagy vastagabb páncélzatba ütközéskor minimalizálódik a kár okozásnak a lehetősége
– kb. 50mm vastagságú páncélzatba caspódáskor feleződik az alap sebzés
– Kevésbé pontos mint a HEAT ( de pontosabb, mint a HESH )
– Alacsony lövedék sebesség ( de magasabb mint a HESH )
– 50% az esélye, hogy a ketrec páncélzat kiváltja a hatását
– A legalacsonyabb páncél átütési érték, az összes típus között

ANTI TANK GUIDED MISSILES ( ATGM )

Bónusz:
– +205% sebzés ha 100mm -nél vékonyabb páncélt üt át
– +25% esély tűz okozásra
– +25% modul sebzés

Előnyök:
– Célpont befogása
– Általánosan a legmagasabb átütőerő

Hátrányok:
– Rosszabb hatásfok, ha nem megfelelő szögben találkozik a felülettel, tehát nagyobb effektív értéket számol fel a rendszer ellene, mint azt ténylegesen kellene.
– Az éber célpont, ki tud térni előle
– A távolabbi célpontok könnyedén tudják APS rendszerrel semlegesíteni
– A ketrec páncélzat nagyobb eséllyel csökkenti az átütés értékét, még mielőtt elérné a tank testet
– Gyorsabban veszít az átütésének hatásfokából a rétegelt páncélzat esetén
– ERA meglehetősen jól védi ki
– Nagy tartományú átütésbeli szórás ( +-15% )

–Thermobaric Anti-Tank irányított rakéták
Ezek a rakéták hasonlóan működnek mint a Hesh/HEP, de sokkal érzékenyebben érinti őket a becsapódásnak a szöge. A megtett útja manuálisan irányítható.

Jármű HP Változások

A harckocsikat érintő változtatások egyik fontos eleme, hogy mostantól nem a tank osztály határozza meg kizárólagosan a HP mértékét. Sokkal jelentősebb lesz a tényleges tömeg és a védelmi mechanizmusok, illetve ezek fejlettsége.
További információt találhatsz a megjelent “HP és Lőszer” cikkünkben.

Jármű Páncélzat Változtatások

-A modellezés során az alábbiakat módosítottuk:
-A részletesebb és autentikusabb páncélzat érdekében növeltük az egyes elemek vastagságát 2.5X -némely esetekben.
-MBT-k és a Light tankok esetében a felfüggesztéshez tartozó komponensek, a páncélzat részét fogják képezni.
-Ez annyit jelent, hogy a merevítést vagy a látható felfüggesztést ért találat esetén már nem tűnik majd úgy, mintha a lövedék áthaladt volna bármilyen találat nélkül.
-A legtöbb jármű esetében, a felfüggesztést ért találat esetén kárt/sebzést számít fel a kerék vagy a lánctalp tekintetében, míg a tank testben nem okoz majd kárt.
-A vezetői nyílás gyenge pontokat eltávolították, mivel ez valós szituációban nem gyenge pont, így már nem hagyatkoznak az efféle pontokra a játékban, mint lehetséges sebezhető terület.
-Toronynyílások ( kupola ) és a személyzet nélküli torony 90%-kal kevesebb sebzést kap AP lövedék által és 65%-kal kevesebb sebzés HEAT/HE által
-Kupola kevesebb sebzést kap be
-A legtöbb jármű páncélzat vastagsága nőtt, míg a kompozíció módosító értékek csökkentek, ezzel közelebb hozva a járműveket a valós, begyűjtött adataihoz.
-Összességében elmondható, hogy a legjobban páncélozott részek megmaradtak szinte ugyan olyan értékekkel, míg az oldalsó páncélzat, egyes járműveknél növekedett.
-Több realisztikus gyengepont került bevezetésre a járművek páncélzatában, tipikus ilyen a toronygyűrű, az ágyú körüli takaró lemez/pajzs és a legalsó része a tanktestnek.
-Ezen részek mind eltérőek lesznek, jármű specifikusak, így teljesen újra kell tanulni a sebezhető pontokat az egyes hacrkocsikon.

Retrofit módosítások

-A járműveken már 3 retrofit hely érhető el alapból. Ezeket nem kell kifejleszteni a tank fejlesztési fájában és mindegyik univerzális ” Slot” lesz.
-Nem lesz másodlagos képesség, egy adott dologra lehet rákészülni, ezáltal direkt stílust kialakítva.Kevésbé lesz kivitelezhető a statisztikai növelés.
-Retrofitek nem rendelkeznek többé alacsony és közepes megoldásként, csak egy “legjobb” szint lesz, minde Retrofit elérhető a kezdetektől, az áraik osztályokhoz igazítottak lesznek.

A Parancsnoki és legénységi rendszer módosítás alatt áll, nem végleges és átmenetileg egyszerűsödik.

-Próbálkoznak kevésbé egymásra ható képességekkel felvértezni a személyzetet.
-Főként a pontosság és lövedék újratöltési idő lett redukálva vagy eltávolítva a tulajdonságok közül, általánosan igaz ez minden legényre, parancsnokra.
-A legénység köréből eltávolításra került a “Marksman” képesség mely a maximális pontosságot javította.Ennek helyébe a “Megelőző karbantartás” lépett, amivel 20%-kal nagyobb HP-t adhatunk a lövegnek.

Modul gyengepontok változtatása

-A lánctalp viselkedése is módosul a gyengepontok átalakítása miatt. Már frontból és hátból nem a teljes lánctalp felfüggesztés minősül “weak spot”-nak, hanem csak az első és hátsó feszítő görgő és fogaskerék.
-Mivel ezen a részen jelentősen csökkent a gyengepont mérete, így a bónusz sebzés is növekedett, ha sikerült találatot bevinni ezen területekre.
-Elmondható, hogy egy-egy pontosan leadott lövéssel egyszerűbb lesz a tankokat mozgásképtelenné tenni, ez által egy új ponttal bővül a taktikai repertoár.
-A külső üzemanyagtartályok sebezhetőséget elvették és helyére a 100% – os tűzokozás került, ha ezeket megsemmisítjük. Az így keletkezett tűz kevesebb károkozással jár, mintha egy belső tároló lenne megsemmisítve.
-A lőszerrekesz megsemmisítésével most egy belső tűz keletkezik, mely a jármű életpontjának a 40%-át veszi el, ha csak el nem oltják.

Füst Mechanizmus Változások

-Füst gránátok megmaradnak, mint alap felszereltség minden járművön!
-Ehhez hozzá jön még egy úgynevezett “motor füst” , amit a járművek tudnak maguknak generálni, az üzemanyag befecskendezésével a kipufogó rendszerbe, ez által létrehozva egy ilyen plusz rejtőző ködöt.
-A füst gránátok továbbra is a jármű frontális részét fogják rejteni, míg a motorfüst egy kis területnyi kör alakú burkolást tesz majd lehetővé.

-MBT -nek az indító és generáló berendezése 2 lehetőséget tesz lehetővé 80 másodperces várakozási idővel. Ezt lehet majd frissíteni egy 5 táras rendszerré.
-AFV, SPG és TD gránátok és berendezések 2 lehetőséget kapnak 60 mp visszatöltési idővel. Ezeket lehet javítani egy 8 db -os táras rendszerré, mely tárakban 2 elem lesz. Erre pedig egy 80 másodperces visszatöltési idő lesz érvényes.
-LT -nek alapvetően 2 lehetősége lesz 60 másodperces visszatöltési idővel. De ezt lehet fokozni egy táras rendszerré, ahol 3 db található majd együtt és összesen pedig 9 lehetőséget fog takarni, 60 mp-s töltési idővel.

Spot és Álcázás

-A következő frissítésben számos felderítési mechanizmust és álcázási tényezőt érintő változtatás kerül bevezetésre.
-A bokrok mögött leadott lövések már nem okoznak teljes mértékű álcázási bónusz vesztést, helyette ez módosult kb. 33%- os álcázási hatékonyság megtartásával.
-A 0.19- es frissítésben a tüzelés automatikusan redukálja az álcázási bónuszt a bokortól 15 méteres távolságon belül 33%-ra.
-Továbbá a bokor bónusz is megváltozik olyan módon, hogy a 0.2-es egyedüli bokor bónusz 0.2 ről 0.3 -ra nő, míg az együttes bokrok hatékonysági mutatója 0.6-ra ugrik fel!
-A tüzelés által keletkezett álcázási veszteséget 0.2-re módosítottuk a Tank Vadászoknál és ATGM indításkor, míg 0.25-re minden más osztálynál és fegyverzet típusnál.

-LT-k mozgás közben csak 0.05-ös álcázási értéket veszítenek.
-Az álcabüntetés ideje 7 másodpercről 5-re csökkent.
-A látótávból kiesés után a sport 8 másodpercről 5-re csökken.
-A felderítő AFV álló helyzetben kap egy 30m-es látótáv bónuszt

Mobilitás

-Kerekes-

-Kerekes gépekkel más lesz az érzet mozogni. Lassabban fognak megállni és fordulni, különösen igaz lesz ez a nagyobb össztömegű járművek esetében.
-Nehezebb járművek esetében is erősebb lesz az elhúzás, mikor max. sebességről akarunk majd vissza állni.
-Végezetül pedig a kerekes járművek kormányzása is lassabb reagálást fog eredményezni, nagy sebességnél, ezáltal elkerülve az irreális 90 fokos
hirtelen kanyar vételeket, valamint így jobb irányíthatóságot remélve. A kerekes járművek futóművét ért sebzés vagy kár esetén jelentősen megnőtt a negatív hatás ( gyorsulás, irányíthatóság )
-Továbbá ha a jármű 3 kereket teljesen elveszít, abban a pillanatban mozgásképtelenné válik, mígnem a háromból egyet meg nem javítanak.
-Kerekes járművek ( különösen TD ) lassabbak lesznek off-road körülmények között, de ők lesznek a leginkább mobilisak a burkolt felületeken.
-MBT-

-Általánosan az MBT járművek hamarabb elérik a maximum sebességet. Tehát nem kell olyan távolságokat megtenni mint eddig, hogy tempót érjenek el. Elmondható még hogy az Off-Road terepen való mozgás fekszik nekik, jobban mint bármi másnak, valamint a fordulást és a gyorsulást realizálták, élethűbbé téve ezt a mechanikát.

-Könnyű tank-

-Könnyű tankok most már általánosan megnövekedett gyorsulási értékekkel bírnak és továbbfejlesztett mobilitást kaptak (oldalirányú, terep ellenállás), így a terepen a legjobb kezelhetőséget érik el. Annak érdekében, hogy ezen osztály jobban kihasználhassa a támogató szerepét, javult az úgynevezett “flank” kivitelezhetősége, így jobban körbe lehet táncolni az ellenséges járművet.
-Összességében megfelelőbb lesz a lehetőség a körbetáncolásra.

-AFV-

-A gyorsulás egységesebb lesz

-SPG-

-Az eddigiektől jobba manőverezhetőek lesznek

-Rammolás-

-Az összesített kár okozásának lehetősége nőtt. Ütközéseknél számításba kerül a sebesség, tömeg és páncélzat így kedvezően hat ez a nehéz gépeknek.
-A sebességhatár körüli ütközési mechanika is csökkent. Ezzel a “facehugger” halálba rohanás esélyét redukálják.

GARÁZS ÉS FELHASZNÁLÓI FELÜLETEK

Eltávolításra kerültek az artillery küldetések . A Proven státusz elérhetősége kreditből-global tapasztalat formájában is kiváltható. A küldetések jutalmai általánosan javultak.
A ládák jutalmai is változni fognak, hogy a felhasználók élménye jobb legyen.

-Áltlaánosan csökkentették a károkozás lehetőségét a nyílásokon, személyzet nélküli torony esetében
-Alabino Polygon, Desert Crossing, barren Divide lehetséges lesz az egyéni csata indítás
-Barát meghívó javítása és Halálozás utáni egyéni kamera módosítás
-Eredmény dossziéba helyezése, megnyitásra
-Zászlók:Mongólia, Hong Kong, Tajvan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Hollandia, Andorra, Málta, San Marino, Kazahsztán, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia
-Alabino térképen korlátlan lőszer használat

JÁRMŰVEK

A járműveket érintő egyik nagy változás, hogy a tüzérséget ( arty ) már csak PvE játékmódban lehet használni. Valamint sok típus is bekerült, hogy teljes legyen a progressziós fa.
Ezek az alábbi harckocsik:

-Centauro 155 Tier 10 SPG
-BMD-1P Tier 4 AFV
-BMD-2M Tier 7 AFV
-BMP-3M 125 Dragun Tier 8 LT
-FV101 Scorpion 90 Tier 4 LT
-FV107 Scimitar Tier 2 AFV
-Chieftain 900 Tier 6 MBT
-Chieftain Mk.2 Tier 2 MBT
-Leopard 2A4 Evolution Tier 8 MBT-
-M108 Tier 3 SPG
-M113 ACAV Tier 4 TD
-M1A2 SEP v3 Tier 9 MBT
-M48A3 Tier 2 MBT
-M60A1 Tier 4 MBT
-OT-65A Tier 2 AFV
-T-55 Tier 2 MBT
-T-64A Model 1976 Tier 5 MBT
-T-72B Tier 6 MBT
-T-80B Tier 6 MBT
-T-80U Tier 7 MBT
-T-90A Tier 8 MBT
-T92 Tier 2 LT
-Type 62 Tier 1 MBT
-Type 69 Tier 2 MBT
-VBL TOW Tier 5 AFV
-Wiesel 1 HOT Tier 7 TD

Két jármű kivételre került:
-M113 Tier 1 AFV
-AMX 10P Tier 3 AFV

Az alábbi járművek áthelyezésre kerültek a fejlesztési fában:

-Centauro 105 TD / Tier 6 – 7
-Centauro 120 TD / Tier 7 – 9
-BMD-1 AFV / Tier 4 – 3
-BMD-4 AFV / Tier 7 – 6
-Swingfire / Tier 4 to 6, osztály váltás AFV – TD
-Warrior AFV / Tier 8 – 7
-FV721 Fox AFV / Tier 5 – 6
-LAV-600 TD / Tier 7 – 6
-M1 Abrams MBT / Tier 7 – 6
-M109 SPG / Tier 4 – 5
-M1A1 Abrams MBT / Tier 8 – 7
-M1A2 Abrams MBT / Tier 9 – 8
-M2 Bradley AFV / Tier 6 to 8, átnevezve -M2A3 Bradley
-M41 LT / Tier 2 – 1
-M551 Sheridan LT / Tier 4 – 5
-M60A2 Starship MBT / Tier 4 – 5
-Palmaria SPG / Tier 6 – 7
-PzH 2000 SPG / Tier 8 – 9
-T-72 MBT / Tier 5 – 4
-T-72A MBT / Tier 6 – 5
-T-80 MBT / Tier 7 – 5
-T-90 MBT / Tier 8 – 7
-Type 69-II MBT / Tier 4 – 3, átnevezve -Type 79
-Type 80-II MBT / Tier 5 – 4
-Type 85-IIM MBT / Tier 6 – 5
-Type 90-II MBT / Tier 7 – 6
-Type 98 MBT / Tier 8 – 7
-VBL AFV / Tier 6 – 7, átnevezve -VBL INGWE
-Wiesel 1 AFV / Tier 7 – 5, átnevezve -Wiesel TOW

Magas osztúlyú változtatások

-T-14 Armata – torkolati sebesség növekedni fog a legjobb lövedékkel, valamint 35%-ra nő az esélye az átütésnek és a sebzése 20%-ról. Ezek mellett a tűzgyorsaság is javul.
-XM1A3- Kapni fog egy két körös tárat, mely a valós alapokon nyugvó “Fastdraw” koncepció alapján működik. A két lövés között 2 másodperces eltérés lesz. A tank nehezebb lesz, így lassabb, de középtávra nagyon hatásos.
-Leopard 2AX – lesz a legpontosabb tr 10MBT, különösen út közben leadott lövésenként.
-Challanger 2 ATDU – lassú lesz, de egy igazi erőd. Kapni fog egy HESH lőszert is, így a rétegelt páncélzatot is sebezheti.

Jármű átnevezések

-T-64A átnevezve T-64 Model 1969
-Leopard 2A7 átnevezve Leopard 2AX
-T92 LT átnevezve T92 ACAV
-Type 59 Legend átnevezve Type 59-IIA Legend

Prémium jármű módosítások

-T-72 ICE fejlesztve T-72AV ICE (Kontakt-1 ERA)
-T-80 SHARK fejlesztve T-80U SHARK
-XM1 FSED módosítva M1A1 AIM
-Wiesel 1 WOLF módosítva Wiesel 1 HOT WOLF
-Object 155 módosítva T-55M1, Tier 2 to 4
-B1 Centauro 120 WOLF áthelyezve Tier 7 to 9
-BMPT és BMPT Reaper áthelyezve Tier 6 to 8, osztály változás -TD -re
-FV721 Fox SHARK áthelyezve Tier 5 to 6
-M1134 áthelyezve Tier 7 to 8
-WZ-1224 áthelyezve Tier 5 to 6

Player versus Player

Azokban a helyzetekben ahol a játékelőkészítő nem képes 5vs5 nél nagyobb csatát összerakni, előtérbe kerül a 3vs3 4vs4 5vs5 mód az alábbi pályákon, egy kisebb verzióban.

-Cold Strike
-Cerberus
-Reactor
-Pipelines

Pálya módosítások
Cold Strike:
-Nem lehet hozzáférni a vár két oldalán lévő magaslathoz
-C8 környékén eltávolításra került pár hátráltató objektum, helyette nyílt területet alkottak
-B8-9 környékén létrehoztak egy földalatti területet
-Több járműroncs került be a fedezékhasználat miatt
-A térkép bal alsó része domborzatilag módosult

Pipelines
-Dél és Észak induló pozíciók változtak

Port Storm
-Javítva az elhelyezési hiba

River Point
-További fedezéket adak a keleti útvonallal szomszédos városhoz és több fedezéklehetőséget adtak a nyugati autópályához
-F4 -ben épületek lettek eltávolítva és a rombolhatóság is változott
-A térkép közepe lesz a fő pont

Rougneck
-Alacsony grafikai beállítás problémákat orvosoltak

Player versus Environment

-A közvetett tűz ,tüzérség által, eltávolításra került
-Az AFV mint “fő ellen” nem lesz PvE -ben
-PvE -Hard már elérhető az összes járműszinten
-Minden AI tank +/- 1 tierig terjed, felújított vagy Elite változatokban
-AI járművek Autocannon és ATGM felszerelést kaptak, melyeket a játékos járművéhez igazítanak
-Valamint járműhöz megfelelő lőszert választanak a gépi ellenfelek

Új PvE ikonok

-Megsemmisítési ikon jelzi hogy egy helyhez kötött dolgot kell kilőni
-Elpusztítás jelzi, ha egy vagy több ellenséget kell kilőni
-Interakció jelzi ha valami másodlagos dolgot kell kivitelezni
-Elsődleges feladat marad vörös színnel jelölve ,míg a másodlagos kék színben fog feltűnni

Frostbite
-Javítva a célokkal kapcsolatos hiba

Global Operations
-Hozzáadva a Barren Divide térkép, valamint egy új ikon, az UAV

Desert Crossing

-Javítva, AI járművek lebegtek mikor az anyahajóról tolattak
-Javítva a körök elfoglalásánál előjövő hiba, hogy nem változott a szín
-Akaratlanul blokkolt lövések javítása
-A nem blokkolt lövések javítása
-SFX hiba javítva

Hangok

A 100mm-es kaliber felett új hangok kerültek be a közepes és magas kaliberekhez amik manuálisan kerülnek betöltésre, valamint új autotöltés hang került be a megfelelő ágyúhoz. Illetve új visszajelzés ha találatot értünk el.

Ismert Problémák és javítások

General

-Fixed an issue that caused players to not take falling damage when landing on a destructible object
-Fixed an issue that caused headlights to turn off when a player entered first-person
-Fixed an issue that caused the cannons and turrets of other players and AI to jitter
-Fixed an issue that caused an FPS drop when switching between team list options
-Fixed an issue that caused the targeting reticle to become offset at specific camera angles
-Fixed an issue that caused the targeting reticle to snap to extreme angles when aiming down
-Fixed an issue that caused Gamma settings to not be saved on client relaunch
-Fixed an issue that caused the incorrect ATGM ammo count to appear during replays
-Fixed an issue that caused players to gain progress on Woodland and Desert Warrior achievement while playing the tutorial
-Fixed the bonuses of Synthetic and Improved Oil. They will now increase the maximum speed acceleration and hull traverse by 5% or 10%

Garage and User Interface

-Fixed an issue that caused platoon members to unready when a new member is invited to the platoon
-Fixed an issue that caused platoon members to unready when a platoon member changes vehicles
-Fixed an issue that caused players to still receive invites from ignored players
-Fixed an issue that caused the preview image for colorblind mode to not update correctly
-Fixed an issue that caused the word “count” to be censored
-Fixed an issue that caused crew experience to not be displayed correctly
-Fixed an issue that caused players to not be able to report battalion members
-Fixed an issue that caused invited members of an old battalion to appear in newly created battalions
-Fixed an issue that caused Platoon member statuses to not update for new platoon members
-Fixed an issue that caused new players to gain access to empty dossier tabs
-Fixed an issue that caused members of a custom match room to not be displayed in chat
-Fixed an issue that caused battalion tags to not be updated properly
-Fixed an issue that caused scroll bars to not work in the upgrade menu
-Fixed an issue that caused locked customization slots to not have a tooltip
-Fixed an issue that caused the Enter key to not function in the Battalion creation menu
-Fixed an issue that caused the vehicle bar to disappear when changing game modes
-Fixed issue that allowed custom match observers to be in Not Ready status
-Fixed an issue that caused sold vehicles to appear in the vehicle selection bar

Global Operations

-Global Operations victory and defeat screens now display the correct descriptions
-Fixed an issue that caused the camera to continuously rotate while waiting to respawn

Player versus Environment

-Performed a pass to fix a number of outstanding prop collision issues across multiple PvE maps. These issues were causing certain unintended objects to be penetrable by both AI and players.
-Fixed an issue that caused AI to get stuck on other destroyed vehicles
-Leviathan – fixed an issue that caused the incorrect minimap image to appear
-Life Jacket – fixed an issue that caused secondary objective failure voiceover to be cut off
-Meltdown – fixed an issue that caused water textures to appear incorrectly
-Snakebite – fixed an issue that caused terrain to impede player movement

Sounds

-Fixed an issue that caused only a single engine SFX to play when audio quality was set to low
-Fixed an issue that caused the loot SFX to play when not opening a loot crate

  • Nem lehet hozzászólni
Copyright © 2000-2024 PROHARDVER Informatikai Kft.