2020. július 3., péntek

Gyorskeresés

Homoszexualitás – avagy mi a Biblia nézőpontja erről a témáról?

Írta: | Kulcsszavak: homoszexualitás . Biblia . kereszténység . Jehova Tanúi

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

Kérdések amelyekre választ keresünk:
- Mit ír a Biblia a homoszexualitásról?
- Összeegyeztethető-e a homoszexualitás a keresztényi élettel?
- Keresztényekként, hogyan viszonyuljunk a homoszexuális emberekhez?
- Milyen tanácsokat ad a Biblia a homoszexuális érzések leküzdésére?

I. Mit ír a Biblia a homoszexualitásról?

_Legelőször a 1Mózes 19:4,5 -ben találkozunk ezzel a fogalommal:
„Mielőtt lefeküdtek, a város férfiai, Szodoma férfiai körbevették a házat, az ifjútól az öregemberig az egész nép egy csoportba verődve. Kiáltoztak Lótnak, ezt mondva: „Hol vannak a férfiak, akik tehozzád jöttek az éjjel? Hozd ki őket, hadd háljunk velük!”” (ÚV) Szodoma férfiai hálni akartak a Lóthoz érkezett férfiakkal. A teljes történetet elolvasva megtudjuk, hogy a Lóthoz érkezett férfiak angyalok voltak. Az angyalok vaksággal sújtották az összegyűlt csőcseléket, amiért azok meg akarták erőszakolni őket. Nem sokkal ezután Szodoma és a környező települések el lettek pusztítva a bűnük miatt.
_Az Ezékiel 16:49, 50 ezt írja: „Íme, ez volt Szodoma nővérednek a vétke: a büszkeség, a kenyér bősége, az ő és alárendelt városainak gondtalan háborítatlansága, és hogy nem erősítette az elnyomottnak és a szegénynek kezét. Gőgösek maradtak, és utálatosságot műveltek előttem, végül aztán eltávolítottam őket, ahogy helyénvalónak láttam.”(ÚV) Vannak akik ezzel a verssel azt akarják bizonyítani, hogy mivel nem volt a homoszexualitás felsorolva Szodoma bűneként, akkor az nem is bűn.
_Emeljünk ki egy részt az előbbi idézetből: „és utálatosságot műveltek előttem”. Ez elég tág utalás. Mi lehetett ez az utálatosság? A 3Mózes 18. Fejezete szép leírást ad arról, hogy többek között mi utálatos Isten előtt. Kiemelés a fejezetből: „Ne hálj férfival, mint ahogy nővel hálsz. Utálatos dolog az.” (3Mózes 18:22 ÚV). Hasonlóan fogalmaz a 3Mózes 20:13 is: „Ha egy férfi férfival hál, mint ahogy nővel szoktak hálni, mindketten utálatosságot cselekszenek. Halállal kell lakolniuk. Vérük rajtuk.”(ÚV). A 3Mózes 18:22-nél ugyancsak 'utálatosság' szót használ a Káldi Neovulgáta, illetve a Káldi fordítás is. A 3Mózes 20:13-nál a Kecskeméthy fordítás is 'utálatosságot' ír. A Károli, Károli (KSZE), illetve a MBT mindkét vers Isten előtt utálatos cselekedetnek írja le a homoszexualitást (Forrás: www. biblia.jezusert.com). Tehát többféle fordítás elolvasása után, kijelenthetjük, hogy „utálatos”-nak tekinti Isten a homoszexuális közösülést. A Malakiás 3:6-ra, illetve a Jakab 1:17-re alapozva elmondhatjuk: mivel Isten nem változik, ahogy régen, úgy ma is „utálatos” dologként tekint az eddig említett dolgokra.
_A cikket írva, eszembe jutott a szodómia szó. Rá is kerestem a jelentésére a neten. Részlet az oldalról:

„ A szodómia kifejezés leginkább a Bibliai paráznasággal hozható kapcsolatba, azonban a Bibliai paráznaság kifejezés, amely a görög πορνεία (porneia) szóból származik, eredeti jelentései:
1. tiltott szexuális együttlét
___1. házasságtörés, homoszexualitás, állatokkal közösülés stb.
___2. szexuális együttlét közeli rokonnal, vérfertőzés
___3. szexuális együttlét elvált férfival vagy nővel
2. átvitt értelemben: bálványtisztelet
___1. bálványok imádásával való beszennyeződés, például áldozati étel elfogyasztása ”

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szod%C3%B3mia

Ami lényeg számunkra az idézetből: a Biblia paráznaságnak, tiltott szexuális együttlétnek tekinti a homoszexuális közösülést.
_Tovább kutatva a témában, érdemes megvizsgálnunk Júdás levelét is. Ezt írja a 7. verse: „Ugyanígy Szodoma és Gomorra, meg a körülöttük levő városok, miután csakúgy, mint az előbb említettek, féktelenül paráználkodtak, és a test után mentek, hogy természetellenesen éljenek vele, figyelmeztető példaként vannak elénk állítva, örök tűznek bírói büntetését szenvedve el.” (ÚV). Azt írja, hogy féktelenül paráználkodtak. Az előző bekezdésben megtudhattuk, hogy mi mindent takar a bibliai paráznaság szó; illetve a 1Mózes 19:4,5-ben is kaptunk leírást arról, hogy mi az ami biztosan zajlott ott. A vers ezeket a tevékenységeket „természetellenes”-nek nevezi.
_A következő versünk az 1Korintusz 6:9 lesz. Nézzük meg több fordítást is.
„Micsoda?! Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem fogják örökölni Isten királyságát? Ne vezessenek félre titeket. Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem természetellenes célokra tartott férfiak, sem férfiakkal háló férfiak,” (ÚV).
„Vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem részesülnek Isten országában? Ne ejtsétek tévedésbe önmagatokat: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, ” (Káldi Neovulgáta)
„Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,” (Károli)
„Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem elasszonyultak, sem férfiszeplősítők,” (Kecskeméthy)
„vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanoknak Isten Királyságában nem lesz részük? Nehogy tévelyegjetek, sem cédák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem elpuhultak, sem férfiakkal fajtalankodók,” (Vida)
„Sem a szexuális bûnökben élõk, sem akik bálványokat imádnak, sem akik házasságtörõk, prostituáltak, sem homoszexuálisok, sem tolvajok, sem pénzimádók, sem részegesek, sem káromkodók, sem csalók nem vehetnek részt Isten Királyságában. ” (Egyszerű fordítás 2006; itt ez a 10.vers)

Mivel elég eltérő szavak szerepelnek, így kerestem egy görög szöveget is.
„ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλανᾶσθε: οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται ”
Ezt találtam a www.biblia.jezusert.com oldalon. Igaz, nem tudok görögül, de ki tudom következtetni a „sem” szó megfelelőjét. Így meg is találtam a felsorolást. A 4. és az 5. tiltás fontos most számunkra. Ezek pedig a következő szavak: μαλακοὶ , ἀρσενοκοῖται . A Google segítségével, találtam is anyagot a szavak jelentéséhez:

1.) μαλακοὶ [malakoi]
„Puha, elpuhult, nőies, férfiprostituált” (Görög Újszövetség – magyar nyelvtani elemzésekkel, inetsrv.ehf.hu/ujszov).
„Puha, nőies” (Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat, Református Zsinati
Iroda Sajtóosztálya, Bp. 1990. p. 291).
„LÁGY (mn); mint a finom, puha, selymesen aláhulló ruha. Képletesen a férfiak egymás iránti nemi vágyát természetellenesen kielégítő személy: pederaszta, homoszexuális férfi, aki különösen fiatal fiúk iránt érez nemi vonzalmat, 1Kor 6,9. Ebben az ért.-ben használták a kl.gör.-ben is (Dionysius, Plutarchos stb.)” (Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár, Logos, Bp. 1998. p. 371.).
„Férfi, kül. fiatal ember, kül. olyan, aki könnyen enged a homoszexuális kísértésnek, vagy éppen ilyenfajta kapcsolatot tart is fent” (Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár, Kálvin, Bp. 1996. p. 595.).
„[A malakoi] szó szerint ’érintésre puhát’ jelent, és a görögök értelmezésében metaforikusan arra a férfira (nem feltétlenül fiúra) vonatkozott, aki a homoszexuális nemi érintkezés során a passzív szerepet játszotta” (Coleman: Christian Attitudes to Homosexuality, pp. 95-96.).

2.) ἀρσενοκοῖται [arsenokoitai]
„Férfival háló” (Görög Újszövetség...)
„Férfival közösülő, sodomita” (Kiss Sándor, uo.).
„A 730 + 2845 összetételéből: fajtalankodó férfi. A saját neme iránt természetellenes nemi vonzódást érző, gyakorló, homoszexuális férfi” (Balázs Károly, uo. p. 69.).
„Aki (férfi létére) férfival folytat nemi érintkezést: homoszexuális” (Varga Zsigmond, uo. p. 107.).
„[Az arsenokoitai] szó szerint azt jelenti, hogy ’férfi az ágyban’, és a görögök azt az embert értették rajta, akié az aktív szerep volt” (Coleman, uo.).

_Így, hogy alaposan áttekintettük e két kulcsfontosságú görög szó jelentését, el is készítettem a saját fordításomat:
„Micsoda?! Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem fogják örökölni Isten királyságát? Ne vezessenek félre titeket. Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem akik a homoszexuális nemi érintkezés során a passzív vagy aktív szerepet játszák,” (Ujjlenyomat-féle Szabad Fordítás 2015 1. kiadás)

„Micsoda?! Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem fogják örökölni Isten királyságát? Ne vezessenek félre titeket. Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem homoszexuális nemi érintkezést gyakorlók (legyenek azok éppen passzív vagy aktív szereplői),” (Ujjlenyomat-féle Szabad Fordítás 2015 2. kiadás)

„Micsoda?! Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem fogják örökölni Isten királyságát? Ne vezessenek félre titeket. Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem homoszexuális nemi érintkezést gyakorlók (akár passzív, akár aktív szereplők),” (Ujjlenyomat-féle Szabad Fordítás 2015 3. kiadás)

_Ugyancsak érinti a központi témánkat a Róma 1:26, 27 is: „Ezért adta át őket az Isten gyalázatos nemi vágyakozásoknak; mert asszonyaik is felcserélték a testükkel való természetes élést természetellenessel, s hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonnyal való természetes élést, és gerjedelmükben egymás iránt gyúltak heves lángra, férfiak férfiakkal, s ocsmányságot cselekedtek, és a tévelygésükért járó teljes fizetséget megkapták önmagukban.” (ÚV). Ez a vers már a leszbikusságról is ír. Tehát mindkét nemnél „ocsmányság”-nak tekinti Isten a homoszexualitást. A Csia fordítás 'torz dolog'-nak írja, Raffay Sándor 'gyalázatoskod'-ásnak, Czeglédy Sándor pedig 'förtelmeskedés'-nek fordította.
_Nem kérdéses, hogy mit ír a Biblia a homoszexualitásról. Megvizsgáltunk öt verset ami közvetlenül ír róla, illetve még öt verset, ami szorosan kapcsolódik hozzá, így még tisztább képet kaphattunk. (Zárójelben jegyzem meg, hogy több fordítást is megtekintettünk ebben a cikkben, tehát elmondható, hogy fordítástól függetlenül, ugyanarra a következtetésre jutunk: a Biblia félreérthetetlenül elítéli a homoszexualitást)

2.) Összeegyeztethető-e a homoszexualitás a keresztényi élettel?

_Az előző pontban megvizsgált versekből most már tudjuk, hogy a Biblia nyíltan elítéli a homoszexualitást. Ezt az életformát a Biblia paráznaságnak tekinti. A mózesi Törvények -miután betöltötték a szerepüket-, mint törvények megszűntek, ma alapelvekként tekintünk rájuk. Ezért „sabbaton” nyugodt lelkiismerettel dolgozhatunk, illetve nyugodtan fogyaszthatunk disznóhúst is. De ne felejtsük el, hogy kaptunk újabb parancsokat, amelyeket viszont be kell tartanunk, feltéve ha meg akarunk menekülni, túl akarjuk élni e világ pusztulását. Nézzük meg, mit ír a Cselekedetek 15:28, 29 : „Mert a szent szellem és mi magunk jónak találtuk, hogy semmi további terhet ne rakjunk rátok a következő szükséges dolgokon kívül: tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a megfojtott állattól és a paráznaságtól. Ha gondosan megőrzitek magatokat ezektől, jól lesz dolgotok. Legyetek jó egészségben!”” (ÚV). Amit ebből ki szeretnék emelni: „tartózkodjatok … a paráznaságtól”. Föntebb már áttekintettük a bibliai paráznaság -azaz a görög πορνεία (porneia)- szó jelentését.
_Kedves Olvasó! Az eddig megvizsgált versek fényében, hogy látod, összeegyeztethető a homoszexualitás a keresztényi élettel?

3.) Keresztényekként, hogyan viszonyuljunk a homoszexuális emberekhez?

_Igaz, a Biblia nyíltan elítéli a homoszexualitást, viszont senkit nem ösztönöz arra, hogy előítélettel tekintsen másokra, vagy gyűlölje embertársát. Hogy megkapjuk a választ a 3.) pontban megfogalmazott kérdésre, kutassunk továbbra is a Bibliában.
_Legelőször az Aranyszabály, azaz a Máté 7:12 jutott eszembe: „Mindazt tehát, amit akartok, hogy az emberek megtegyenek veletek, ti is hasonlóképpen tegyétek meg velük; mert ezt jelenti a Törvény és a Próféták.” (ÚV). Magyarán, ha nem szeretném, hogy bármiféle rosszat tegyenek velem az emberek, akkor ne tegyek semmiféle rosszat az embertársaimmal. Ha azt szeretném, hogy kedvesen bánjanak velem az emberek, akkor legyek kedves az emberekkel. Ennek a versnek a fényében, ne tegyünk semmi rosszat a homoszexuális emberekkel.
_Az 1Péter 2:17 arra kér, hogy „Mindenfajta embert tiszteljetek, a testvérek egész közösségét szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.” (ÚV). Tehát, egy homoszexuális személynek ugyanúgy meg kell adnunk a a tiszteletet, mint egy heteroszexuális személynek. Ehhez kapcsolódik még a Róma 12:10b-ben leírtak is: „A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.” (ÚV).
_Isten nem zárkózik el a homoszexuálisok elől. Ezt írja az 1Timóteusz 2:4 „akinek [Istennek] az az akarata, hogy mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson.” (ÚV). Ehhez szorosan kapcsolódik a 2Péter 3:9, miszerint „ Jehova nem lassú az ígéretét illetően, amint némelyek a lassúságról vélekednek, hanem türelmes hozzátok, mert nem kívánja, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt kívánja, hogy mindenki megbánásra jusson.” (ÚV). Tehát, ha egy homoszexuális felhagy a bűnös viselkedésével, akkor élvezheti a későbbiekben Isten helyeslését.

4.) Milyen tanácsokat ad a Biblia a homoszexuális érzések leküzdésére?

Imádkozz!
_Az imának nagyobb ereje van, mint gondolnád :). A Filippi 4:6,7 ezt írja: „Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben az ima és a könyörgés által hálaadással együtt tárjátok kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni szíveteket és gondolkodóképességeteket Krisztus Jézus által.”(ÚV). Jehova olyan békét tud adni, mely „felette áll minden gondolkodásnak”, és amely erővel tölthet el. Ez a béke meg tudja ’őrizni a szívedet és a gondolkodóképességedet’, és megadhatja ’a szokásosnál nagyobb erőt’ ahhoz, hogy ellen tudj állni a helytelen vágyaknak (2Korintusz 4:7).

Építő gondolatokkal foglalkozz!
_ Olvasd Isten Szavát. A Héberek 4:12 ezt írja a Bibliáról: „Mert az Isten szava élő, és erőt fejt ki, és élesebb bármely kétélű kardnál, és egészen odáig hatol, hogy szétválasztja a lelket és a szellemet, az ízületeket és velőjüket, és képes tisztán látni a szív gondolatait és szándékait.”(ÚV). A Szent Írás képes formálni a szívünket és a gondolatainkat. A kérdés az, hogy akarjuk-e.
_Társaság megválasztása. Az 1Korintusz 15:33 azt írja, hogy „Ne vezessenek félre titeket. Rossz társaságok megrontanak hasznos szokásokat.” (ÚV). És ennek a fordítottja is igaz: „Ne vezessenek félre titeket. Jó társaságok megrontanak haszontalan szokásokat” (Ujjlenyomat-féle Szabad Fordítás). Ha szeretnéd leküzdeni a homoszexuális érzéseidet, akkor igyekezz olyan emberek társaságában lenni, akik támogatni tudnak ebben, vagy legalább nem biztatnak a homoszexuális életformára.

Kerüld a pornográfiát és a homoszexuális propagandát!
_Kerülj mindent, ami erkölcstelen vágyakat ébreszthet benned. Legyen az pornográfia, tévéműsor, film, zene, divatlap, testépítő magazin, ... Ne sajnálj „drasztikus” lépéseket tenni. Ha akarod, akkor tudsz uralkodni a tested felett. Isten a homoszexuális TETTEKET ítéli el. Határozd el, hogy nem elégíted ki a helytelen vágyaidat.
_Hidd el, hogy ez tényleg az akaratodon múlik. Hasonlíthatjuk a helyzetet egy olyan személyhez, aki hajlamos dühbe gurulni. Ami a szívén az a száján, tör, zúz, üt, vág, … De aztán elkezdi olvasni a Bibliát és meg tudja belőle, hogy Isten ezt elítéli. Most már soha többé nem lesz mérges? Dehogynem! De mivel tudja, hogy mit mond a Biblia a szabadjára engedett indulatokról, mindent megtesz, hogy ne legyen úrrá rajta a düh. Tudatosan uralkodik a teste felett.

Ha valóban le akarod küzdeni ezt a hajlamodat, akkor lépéseket fogsz tenni. Imádkozol, megválogatod a társaságod, építő dolgokkal foglalkozol és kerülsz mindent, ami helytelen vágyakra csábít. Jehova áldását kívánom az erőfeszítéseidért! :)

5.) Kiegészítésként még egy gondolat

_Vannak, akik azt próbálják bizonygatni, hogy a homoszexuális tett csak akkor helytelen, ha vallási ceremónia részét képzi. Viszont ilyesmikről nem írt a Biblia. Mindig, minden formában elítélte, elítéli.
_Dávid és Jonatán barátságát is kiszokták forgatni. Viszont:
I. A Biblia semmilyen homoszexuális tettről nem ír, amit Dávid vagy Jonatán cselekedett volna.
II. Mindkettejüknek volt külön külön heteroszexuális kapcsolata, Házasok voltak, volt utódjuk is.
III. Még ha igaz is lenne, amit egyesek próbálnak bizonygatni, akkor is helytelenség lenne a homoszexualitás. Éppúgy, ahogy helytelen volt az is, hogy erkölcstelenséget követett el Dávid Betsabéval, vagy hogy megölette Uriást.

Kedves Olvasó!
Köszönöm, hogy elolvastad ezt a cikket.
Hogy látod,
Mi a Biblia nézőpontja a homoszexualitásról?

Ha kérdés merült fel Benned a témával, vagy a Bibliával kapcsolatban, bátran írj privát üzenetet.
Elérhetőségem: ujjlenyomat11@gmail.com

  • Nem lehet hozzászólni
Copyright © 2000-2020 PROHARDVER Informatikai Kft.