2022. május 18., szerda

Gyorskeresés

A Mortal Kombat Története - Idővonal I. (képekkel!)

Írta: | Kulcsszavak: mortal . kombat . idővonal . timeline . mortal kombat . történet

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

Helyszín: Üresség
- Réges rég semmi sem volt, csak az Üresség, ahol nem létezett
más, csupán az Idősebb Istenek és az Egyetlen. Az Istenek
fegyvereket készítettek, a hat Kamidogut, hogy önvédelemből
elpusztíthassák az Egyetlent, akit az esszenciájuk táplált.
- Ezek a fegyverek más és más energiákat rejtettek magukban.
Amikor a Kamidogu megsemmisítette az Egyetlent, az
számtalan darabra szakadt, és minden Kamidogu életet lehelt
ezekbe a szilánkokba, eltérő birodalmakat hozva létre.
- A lény tudata azonban túlélte a támadást, és a birodalmak
egyesülése az Egyetlen visszatérését eredményezhetné, ezért
az Idősebb Istenek védelmező istenségeket neveztek ki a
birodalmak élére, akik őrizték a Kamidogut és a birodalmat.
- Az egyik ősi isten, Shinnok, hatalmát a birodalmak lakóin
akarta gyakorolni, ezért a fennmaradt energia felhasználásával
létrehozta amulettjét a birodalmak közti észrevétlen utazáshoz.


Helyszín: Külső Világ
- A hadúr Onaga az utolsó sárkánytojásban
látta a halhatatlanság egyetlen esélyét.
- Azonban a mágikus szertartás beteljesítése
előtt tanácsosa, a birodalom védőistene
megölte őt, majd felvette a Shao Kahn nevet
és átvette a birodalom feletti uralmat.
- Onaga legyőzhetetlen seregét mumifikálták.
Testét elrejtették, és a szellemét a még
ki nem kelt sárkánytojásba zárták.
- Shao Kahn folytatta Onaga hódító
hadjáratát és számos kisebb birodalmat
csatolt a Külső Világhoz.

Helyszín: Édenia
- Delia megjövendölte az Armageddont, amit
a birodalmak harcosainak növekvő hatalma
idéz elő. Ez a birodalmak pusztulását jelenti.
- Ezért létrehozta Blaze-t, a tűzelementált,
akivel az a fia fog megküzdeni, aki előbb
találja meg a neki szánt fegyvert és páncélt.
- Blaze legyőzése isteni hatalommal ruházza
fel a győztest, aki majd dönt a harcosok
sorsa felől, és a saját apjának, a birodalom
védőistenének nyomdokaiba léphet.
- Míg Blaze szemmel tartotta a birodalmakat,
és figyelte harcosaik növekvő hatalmát,
Daegont és Tavent a küldetés kezdetéig
sztázisba helyezték, míg Argus hozzálátott
a piramis megépíttetéséhez.


Helyszín: Földi Birodalom
- Shinnok végleg megelégelte az Idősebb
Istenek tétlenségét, és alászállt hogy
meghódítsa a Földi Birodalmat.
- A Földön szembeszállt vele a birodalom
védőistene, Raiden, aki az Istenek
segítségével győzelmet aratott,
és Shinnokot az Árnybirodalomba száműzték.
- A háború a bolygón élő szaurin fajt a
kihalás szélére sodorta, ezért Raiden a
Zaterrán új lakhelyet biztosított számukra.
- Raiden Shinnok nagyhatalmú amulettjét a
fagyos Nepálban rejtette el, aminek őrzését
Fujinra, és három másik istenre bízta.

Helyszín: Árnybirodalom
- Végtelennek tűnő idő telt el, mióta a
magatehetetlen Shinnok a birodalom ura,
Lucifer kínzása alatt senyvedett.
- Azonban Shinnok szövetséget kötött egy
Quan Chi nevű onival, kinek segítségével
legyőzte és bebörtönözte Lucifert.
- Shinnok lett az Alvilág új uralkodója, és
felruházta Quan Chit a birodalmak közötti
utazás hatalmával. Egyben rábízta a
feladatot, hogy szerezze vissza amulettjét.
- Az Árnybirodalom feletti uralom nem volt
elég a bukott istennek: hadsereget
szervezett, létrehozta az Árnytestvériséget
és tervezni kezdte jövőbeni szökését.


Helyszín: Külső Világ
- Shao Kahn több birodalmat is sikerrel
hozzácsatolt a Külső Világhoz. Szinte teljesen
kiirtotta a kiromantákat és Zaterra
elfoglalása után az egyik utolsó élő szaurint,
Reptile-t főkémévé tette meg.
- Az uralkodó legfőbb varázslója, Shang Tsung
létrehozta az Árnyékpapok szervezetét, akik
különleges mágikus képességükkel segítenek
neki a halhatatlanság titkának megfejtésében.
- Azonban egy Édenia lerohanására tett
elhibázott kísérlet után az Idősebb Istenek
kötelezték Shao Kahnt a Halálos Viadalok
szabályainak betartására.

Helyszín: Édenia
- Argus és Delia a fiaikat a Földi Birodalomban
rejtette el Shao Kahn elől, míg Blaze-t a
birodalmak további figyelésével bízta meg.
- A két fiúra egy-egy sárkány, Caro és Orin
vigyázott, akiknek Blaze adja majd meg a
jelet a küldetés megkezdéséhez.
- Shao Kahn megnyerte a tizedik Halálos
Viadalt is Édenia ellen, amellyel jogot
formálhatott a birodalom elleni támadásra.
- Megölte a birodalom királyát, Jerrodot,
és hogy megerősítse hatalmát, elvette Sindel
királynét és örökbe fogadta annak kislányát,
Kitana hercegnőt. Édenia megszűnt létezni.

Helyszín: Külső Világ
- Sindel nem sokkal az esküvő után
öngyilkosságot követett el, amit Shao Kahn
úgy torolt meg, hogy a lelkét a birodalomhoz
fűzte, és nem engedte a Mennyekbe távozni.
- Attól félve, hogy egyszer Kitana is elárulja
őt, a császár Shang Tsung segítségével,
tarkata géneket felhasználva létrehozta
Mileenát. Mivel arca eltorzult, nem vehette át
Kitana helyét, így elterjesztette ikertestvére
hírét. A két lány és barátnőjük, Jade
az uralkodó kedvenc orgyilkosai lettek.
- A rég meghalt császár, Onaga hívei még
mindig őrizték az utolsó Sárkánytojást.
Számuk egyre fogyatkozott, így elfogták a
tűzelementál Blaze-t, és egy varázslattal
rávették, hogy egy lávató mélyén melegen
tartsa és őrizze a tojást, míg az kikel.


Helyszín: Földi Birodalom
- Caro, Daegon sárkány őre, a mentális
kapcsolat megszakadását Blaze-zel a várt
jelnek vélte, így évezredekkel korábban
ébresztette fel Daegont a sztázisból.
- Daegon nem tudott semmit a küldetésről,
amit szülei rábíztak. A birodalmak között
vándorolva talált rá a bukott istenre,
Shinnokra, aki azt hazudta, szülei Tavent
segítik. Daegon dühében végzett szüleivel.
- A Földön Daegon megalapította a Vörös
Sárkányt, aminek fő célja Blaze felkutatása
volt. Carót rabláncra verték és az erejét
használták a harcosok szállítására, valamint
sárkány-ember harcosok létrehozására.
- Daegon hamar rátalált apja egyik földi
templomában saját és Taven fegyverére is.Helyszín: Külső Világ, Földi Birodalom
- Az édeniai győzelem után Shao Kahn hódító
hadjáratának következő célpontja a Földi
Birodalom lett, azonban ezúttal önként
alávetette magát a Viadal szabályainak.
- A császár Shang Tsungot bízta meg a
tornák lebonyolításával. A tornán jelen
lehetett a Föld védőistene, Raiden is, bár
nem avatkozhatott bele a torna menetébe.
- Az elkövetkezendő évszázadok alatt a
varázsló számos lelket rabolhatott el földi
harcosoktól. Az utolsó tornán azonban
veszített a földi Nagy Kung Laóval szemben.
- Shao Kahn büntetésül nem engedte Shang
Tsungnak, hogy lelkeket raboljon, és mást
állított helyébe: a shokan herceget és
hadserege tábornokát, Gorót, aki a
következő tornán végzett Kung Laóval és
további kilenc tornán is győzedelmeskedett.Helyszín: Földi Birodalom
- Onaga már évezredek óta a
sárkánytojásban várt és erőt gyűjtött, hogy
előkészíthesse visszatérését. Most már
készen állt, hogy megtegye az első lépést.
- A fiatal Shujinkót egy izzó fénygömb,
Damashi képében kereste fel, és az Idősebb
Istenek követének adta ki magát,
és megbízta őt: gyűjtse össze a hat Kamidogut.
- A siker érdekében Damashi felruházta a
harcost egy különleges képességgel, amivel
elsajátíthatta mások harci tudását. Így
kivívhatta Bo' Rai Cho mester elismerését,
aki különórákkal segítette a fiú tanulását.
- A tanítást évek múlva a visszatérő Damashi
szakította meg, így Shujinko útra kelt és
csatlakozott a Lin Kueihez, akik a Vörös
Sárkány elől rejtett tárgyat Shujinkóra
bízták. Ez az ereklye volt az első Kamidogu.

- Shang Tsungnak más eszközökhöz kellett
folyamodnia, hogy megállítsa öregedését. A
Földi Birodalomba lépett, ahol egy Song nevű
öregember képében találkozott a kardforgató
Kenshivel, és rávette, szerezze meg egy
egykori uralkodó ősi és nagy erejű kardját.
- A katakombák mélyén egy lezárt kút lábánál
az öregember utasította Kenshit, nyissa fel
azt és vegye ki a kardot. Azonban a kútban
tucatnyi lélek volt bezárva, melyek kitörve
megvakították fiatal harcost. Ekkor Shang
Tsung felfedte valódi kilétét és magába
szívta a lelkeket, hogy megerősödjön.
- A halottnak hitt Kenshi vakon próbált
kijutni a kriptából, de egy hang csalogatta
magához: a kard szólt hozzá, ami felfedte
előtte, hogy a hely tulajdonképpen Kenshi
őseinek nyughelye, és a varázsló ősei lelkét
rabolta el. Kenshi a kard segítségével
kijutott, így túlélte a megpróbáltatást
és elkezdte megtervezni a bosszúját.

- Quan Chi kutatása során találkozott a Külső
Világ császárnak varázslójával, Shang
Tsunggal. Ő Nagy Kung Lao lelke nyomán
emlékeivel is rendelkezett, így felfedte
a helyet, amit Chi évezredek óta keresett.
Cserébe annyit kért a nekromantától, hogy
egy napon segítsen neki feltámasztani Sindel
királynőt, kinek lelkét a világok közé zárták.
- Quan Chi rögtön felkereste a helyet, amit a
varázsló leírt neki, de itt emberi őrökkel és
védőistenekkel találta szembe magát, akikkel
a Földön nem vehette fel a versenyt.
- Megbízott két nindzsaklánt, a Lin Kueit-t
és a Shirai Ryut, hogy szerezzék meg a
térképet, ami az amuletthez vezet. Fizetségül
megígérte, végez a rivális klánnal.
- A monostor térképtermében találkoztak
össze a klánok bérgyilkosai, Sub-Zero és
Scorpion. Kettejük harcából a kiromanta
került ki győztesen, aki végzett ellenfelével.
- A megbízó Quan Chi ezután személyesen
magyarázta el a nindzsának a küldetés
további részleteit. Állta a Nagymesternek tett
szavát, és kiirtotta az egész Shirai Ryu klánt.
- Sub-Zero a térkép segítségével eljutott
az Elemek Templomába, átküzdötte magát
számos ellenfelén, fagyasztóképessége
embereken és istenségeken is hasznára vált.
Mikor megszerezte a küldetés tárgyát,
megjelent előtte Quan Chi, aki elárulta, az
amulett a bukott isten, Shinnok tulajdona.
- Quan Chi eltűnt egy átjárón keresztül
visszatért az Árnybirodalomba, de Raiden
a nekromanta után küldte Sub-Zerót.Helyszín: Árnybirodalom
- Scorpion lelke halálakor az Árnybirodalomba
szállt. A Lélekbörtönbe vetették, ahol
klántársaitól értesült a klán lemészárlásáról.
Bosszút esküdött családja gyilkosa ellen.
- Quan Chi visszaérkezve otthonába,
hozzálátott a talizmán másolatának
elkészítéséhez, és ezzel a tárggyal járult
Shinnok elé, akit sikerült megtévesztenie.
- Az Árnytestvériség tagjai azonnal elfogták
és a Lélekbörtönbe zárták a birodalomba
érkező Sub-Zerót, ahol Scorpion szelleme
rátámadt, de sikerült elmenekülnie.
- Sub-Zerót ezek után Quan Chi személyi
testőrei, Kia, Jataaka és Sareena támadták
meg, és utóbbi kivételével mind odavesztek.
- Amiért megkímélte Sareenát, az segített
neki legyőzni Quan Chit, de Shinnok megölte
őt. Sub-Zero magához vette Shinnok
talizmánját, és ismét a Földi Birodalomban
találta magát Raiden oldalán, akit szintén
megtévesztett a hamis talizmán.
- Sub-Zero visszatért a klán
Nagymesteréhez, ahol újabb feladattal
bízták meg: végeznie kell Shang Tsunggal.Helyszín: Földi Birodalom,
Shang Tsung szigete

- Kano, a Vörös Sárkány szakadárjainak,
a Fekete Sárkánynak a vezetője tudomást
szerzett a Chitian Szeméről, ami egy
külső világi nagy hatalmú ereklye.
- Tudta, hogy az amerikai Különleges Alakulat
a nyomában lesz, ezért kiszabadította négy
társát, No Face-t, Tasiát, Tremort és Jareket
az alakulat fegyintézetéből, ahol
szökés közben mindenkit megöltek.
- Jackson Briggs őrnagy informátorától,
Geminitől szerzett tudomást a szökésről.
Segítségképp magához vette az Alakulat
bionikus karimplantátumait, és a
Fekete Sárkány tagjai után indult.
- Egyesével vadászta le a bűnözőket,
míg a nyomok el nem vezették Sinkiangba,
ahonnan egy portál a Külső Világba küldte.
Itt megküzdött Kanóval, aki addigra
megszerezte az ereklyét. Jax legyőzte és
visszavitte Kanót a Földre, de a gengszter
hamarosan megszökött az őrizetből.

- A Fény Rendjében nevelkedett Liu Kang
Bo' Rai Cho mester tanítása során felvételt
nyert a Fehér Lótusz Társaságba. Kung Lao
önmaga helyett ajánlotta bajnokként.
- Johnny Cage a filmkritikusok vádjainak
hatására részt kívánt venni a Halálos
Viadalon. A hajóra szállást követően támadt
rá Kano, de Liu Kang a segítségére sietett.
- Feljutott a hajóra a Lin Kuei harcosa,
Sub-Zero is, aki itt szembesült azzal, hogy
Scorpion engedélyt kapott az Idősebb
Istenektől a tornán való részvételre.
- Jax magával vitte társát, Sonya Blade-et
a Kano elleni hajtóvadászatra. Egészen Hong
Kong-ig követték őt, ahol látták felszállni
egy hajóra, tehát a nő és társai utána indultak.
- A szigetre érve Shang Tsung őrei elfogták a
hívatlan Sonyát, és a csapattársait fogságba
ejtve arra kényszerítette, vegyen részt a
Tornán. Tsung azonban végzett a csapattal.
- Raiden pártfogásába vette Liu Kang mellett
a színészt és a katonát, akikben szintén látta
a győzelem esélyét. Ő maga ezúttal sem
avatkozhatott bele a Torna menetébe.
- Kang győzelmeivel jogot nyert Goro herceg
kihívására, és kihasználva a bajnok
magabiztosságát, legyőzte őt, megszakítva
ezzel a Külső Világ győzelmi sorozatát.
- Shang Tsung nem törődött bele a
vereségbe, ezért kihívta az új bajnokot,
de öregen és gyengén ő sem szállhatott
szembe sikeresen Kanggel, ezért alul maradt.
- Egy távoli küzdőtéren Scorpion kihívta
Sub-Zerót a végső párbajra, amit a lidérc
testének új képességeivel megnyert és
elégette ellenfele testét. Miután sikerrel
bosszút állt, visszatért az Árnybirodalomba.
A két nindzsa párharcáról csak Raiden tudott.
- Sonya kihívta és legyőzte Kanót, de a
visszavonuló Goro leütötte és magával
vonszolta őket a Külső Világba, hogy
felajánlja őket ajándékul Shang Tsungnak.
A legyőzött herceg ezután visszatért
shokanföldre, hogy ott halhasson meg.
- Johnny Cage-nek alig sikerült elmenekülnie
Goro elől, máris belefutott a Különleges
Alakulatba, és miután Jax kikérdezte a
látottakról, hazament Los Angelesbe, hogy
elkészíthesse a Mortal Kombat című filmet.

Helyszín: Külső Világ
- Shang Tsung legyőzötten tért vissza a
császár elé, aki dühében ki akarta végezni a
mágust a befektetett idő elfecsérlése miatt.
- Tsung könyörgött életéért, majd egy tervvel
állt elő: ha ráveszik a földieket, hogy részt
vegyenek a Külső Világban tartott Tornán,
végezhetnek velük és a jövőben senki sem
állíthatja meg a birodalom leigázását.
- Shao Kahn végül beleegyezett, ezért
mágusát megfiatalította, hogy újult erővel
vehessen részt a Halálos Viadalon.
- Gorbak király felajánlotta fia helyére
harcosát, Kintarót, aki égett a vágytól, hogy
megbosszulja Goro herceg állítólagos halálát.
- Az Idősebb Istenek nem találtak
kivetnivalót a külső világi torna
megrendezésében. A császárnak már csak a
földieket kellett rávennie arra, hogy térjenek
át az ő világában tartott Viadalra.
- A terv utolsó részeként Shao Kahn
utasította a tarkaták tábornokát, Barakát,
támadják meg a Wu Shi Akadémiát, ahol
Liu Kang és Kung Lao is nevelkedett.

Helyszín: Árnybirodalom
- Sub-Zero bűnei nyomán halálakor lelke az
Árnybirodalomban végezte, földi énje végleg
a múlttá lett, ahogy gonoszsága felszínre
tört. Ezentúl Noob Saibotként ismerték.
- Csatlakozott az Árnyéktestvériséghez, ahol
kegyetlensége gyorsan az élre juttatta.
- Shinnok is felfigyelt az új jövevényre, és
fontos feladattal látta el: felkérte, hogy
kémkedjen és osszon meg vele mindent, amit
csak a Külső Világi tornán tapasztal.
- És míg az uralkodó tehetetlenül várt a
lehetőségre, elkezdte birodalmát a Föld
képére alakítani, hogy enyhítse sóvárgását.

Helyszín: Földi Birodalom
- Shang Tsung értesítette Raident a
következő Halálos Viadalról, amit egy év
múlva rendeznek meg a Külső Világban.
- Az isten felkereste Liu Kanget, aki Kung
Laóval visszatérve az Wu Shi akadémiára
számos szerzetes társukat holtan találták.
- Raiden felkereste az akciósztár Johnny
Cage-et is, aki az élményei ihlette film
elkészítése után újfent készen állt, hogy
a Földi Birodalom védelmére keljen.
- A Lin Kuei Nagymester, mivel Sub-Zero nem
tért vissza a szigetről, halottnak nyilvánította
a harcost. A feladat teljesítésével ezúttal
Tundra, és barátja, Smoke lettek megbízva.
Tundra, eltűnt bátyjának emléket állítva
hatodikként Sub-Zeróra változtatta nevét.
- Jax tehetetlen volt, Sonya a segélyhívás
után eltűnt. Mikor rájött, hogy Sonya
kénytelen volt Kanóval társulni, és hogy Cage
igazat mondott, felkereste egy forgatáson,
ahol épp külső világi erők támadtak meg.
- Ketten nem tehettek semmit, ám a
toborzóútjukat járó shaolin harcosok
és Raiden véget vetettek a harcnak.


Helyszín: Külső Világ
- Raiden átvezette a Földi Birodalom
harcosait a Külső Világba, de tanácsain kívül
más segítséget itt nem nyújthatott nekik.
- Scorpionhoz is eljutott a külső világi torna
híre, és dühödten vette tudomásul, hogy
riválisa valahogy visszatért az életbe. Részt
vett a viadalon, csak hogy láthassa, ahogy
Sub-Zero megkímélte ellenfele életét, és
ekkor már tudta, gyilkosa öccsét látta.
Innentől védelme alá vette a nindzsát.
- Baraka és szeretője, Mileena a lány királyi
származását akarták felhasználni, hogy
leváltsák Shao Kahnt a trónon, de az
uralkodó feladattal látta el őket: Kitana után
küldte őket, mert már nem bízott hűségében.
- Kitanát tízezredik születésnapja idején
látomások kezdték gyötörni, amik tényleges
múltját, családját és otthonát látatták.
- A külső világi torna remek alkalomnak
mutatkozott, hogy szembesüljön apja
gyilkosával. Felkereste a földieket, hogy
segítségen nekik Kahn legyőzésében.
- Egyik ilyen találkozójának Liu Kanggel
Mileena is szemtanúja volt, aki árulónak
nevezte a hercegnőt, majd rátámadt. Kitana
nem tehetett mást, önvédelemből végzett vele.
Kahn őrei elfogták, de féltek megölni őt.

- Shang Tsung a császár kolosszeumában
vallott kudarcot a földiek bajnoka, Liu Kang
ellen. Kahn Kintarót küldte a shaolin harcos
ellen, de ő is elbukott. Hogy legalább
bosszúja beteljesedhessen, a földre került
shokan egy tűzgolyóval próbálta kivégezni
Kanget, de az eddig néma Raiden egy
szikrazáporban elhamvasztotta a shokant.
- Shao Kahn csalással vádolta a Föld
harcosait, és parancsba adta a harcosok
megölését. Raiden gyorsan átjárót nyitott
a Földre, és minden túlélőt kimenekített.
- Jax sikerrel rátalált Sonyára és Kanóra.
Azonban Briggs őrnagyot nem érdekelték a
körülmények, őrizetbe vette Kanót, aki a
kihasználta a felfordulást, és nem a portál,
hanem a Külső Világ pusztái felé szaladt.
- Smoke és Sub-Zero sem tehettek mást,
visszatértek a Földi Birodalomba, így
küldetésük ismét kudarccal zárult.
- A császár dühöngött Shang Tsung
meghiúsult terve miatt, puszta kézzel akart
végezni a mágussal, de ő már készen állt
végbevinni a tízezer éve halogatott
lehetőséget: feltámasztani Sindel királynét!

Helyszín: Földi Birodalom
- A két nindzsa üres kézzel tért vissza a Lin
Kuei Nagymestere elé. Épp időben, hogy
részt vegyenek a klán kiborg-programjában:
legjobb harcosaikat teljesítményük növelése
érdekében kiborgokká alakították.
- Sektor önként, Cyrax vonakodva esett át
az átalakításon, de Smoke és Sub-Zero
ellenálltak: szökésnek eredtek, de Smoke-ot
elkapták. Az átalakítás után beprogramozták
a kiborgokat az áruló, Sub-Zero elfogására.
- Jax és Sonya hátrahagyva a halottnak hitt
Kanót, rögtön figyelmeztetni próbálták
kormányuk vezetőit a közeledő veszélyre, de
senki nem hitt nekik. Így a maguk módján
kellett felkészülniük az idegen invázióra.
- Jax ismét felszerelkezett a bionikus
karimplantátumokkal, nem is sejtve, hogy a
Külső Világban Kano a császárnak tett
ígéretet csapatai felfegyverzésére.
- Nightwolf, egy indián történész, aki híven
őrizte népe kultúráját és tudását, egy
látomásban látta, ahogy Shao Kahn
megszállja és elpusztítja a Földet.
- Sámánként ismerte ősei szertartásait,
így egy erős varázslattal védelem alá vette
törzse megszentelt földjét, majd útnak indult,
hogy találkozzon a többi kiválasztottal.
- Shang Tsung és az Árnyékpapok
hozzáláttak Sindel feltámasztásához: miután
Quan Chi a Földre vitte a királynőt, Shinnok
sötétséggel fertőzte meg annak lelkét.
- Amint hírt kapott Sindel feltámadásáról,
Shao Kahn élt jogával és átlépett a Földi
Birodalomba, hogy haza vihesse őt. A Földön
egy erős mágiával lelkek millióit rabolta el,
így hatalmában állt a birodalmak egyesítése.
- Azonban Raiden már készen állt, hogy
védelmébe vegye a kiválasztottak lelkét. A
Külső Világ támadása arra késztette, hogy a
Mennyekbe szálljon, hogy feladva isteni létét,
halandóként harcoljon a földiek oldalán.

- Scorpion, aki kiválasztottként újra a Földre
tehette a lábát, lenyűgözte hatalmával Shao
Kahnt és ezért ő a serege élére helyezte.
- Ám, amikor megtudta, hogy Sub-Zero a
földiek oldalán harcol, elhagyta a császár
seregét és csatlakozott a földi harcosokhoz.
- A Földre visszatérve Johnny Cage
tudatában volt a veszélynek, idejét edzéssel
töltötte. Azonban a Föld első inváziójában
végzett vele Shao Kahn seregeinek
parancsnoka, a kentaur Motaro.
- Johnny lelke az egyesülés folyamata miatt
nem juthatott el a Mennyekbe, ezért Raiden
visszajuttatta a testébe, hogy a birodalmak
rendeződéséig részt vehessen a harcban.
- A Fekete Sárkány egykori tagja, Kabal
szintén megmenekült a Shao Kahn lélekrabló
varázslatától, és az lett a sorsa, szálljon
harcba a birodalom védelmében. A harcok
során azonban a császár katonái végzetesen
megcsonkították és átvágták a légcsövét.
- Egy különleges lélegeztetőgép viszont
életben tartotta Kabalt, és továbbra is
elszántan küzdött a császári erők ellen.
- Kung Lao és Liu Kang a shaolin harcosok
új nemzedékét kezdte kiképezni, de amikor
megindult az invázió, Kung Lao kihívta a
császárt, aki olyan súlyosan megsebesítette,
hogy mindenki halottnak hitte a harcost.
- Barátja halálhíre feldühítette Liu Kanget,
aki a többi kiválasztottal betört Shao Kahn
erődjébe és szembenézett a Külső Világ
harcosaival és Árnyékpapjaival.
- Sub-Zero menekült a három kiborg és a
klán elől, de Smoke-nak sikerült rátalálnia.
Sub-Zero azonban hatott egykori barátja
mélyen elásott tudatára, és együtt legyőzték
a rájuk támadó Sektort és Cyraxet.
- Miután Smoke is csatlakozott a földiekhez,
Sub-Zero átprogramozta Cyrax-et, hogy a
következő célpontja Shao Kahn legyen.

- Kitana a fogsága alatt tudta meg, hogy
Shao Kahn megtalálta a módját Sindel
feltámasztásának, és ezt kihasználva
lerohanta a Földet. Megszökött, hogy
segíthessen visszaszerezni anyja emlékeit.
- Kahn harcosait, Jade-et és Reptile-t küldte
Kitana után, akik a Földön megtalálták és
rátámadtak. A hercegnő meggyőzte Jade-et,
álljon ki szülőföldje mellett, majd együtt
legyőzték Reptile-t, és felkeresték a földieket.
- Jade és Kitana rátaláltak Sindelre, de rá a
shokan Sheeva vigyázott. A shokanok már
két alkalommal hagyták cserben a császárt,
aki már a shokanok ellenségei, a kentaurok
közül választott vezért, így Sheeva népe
becsületéért nem vallhatott kudarcot.
- Azonban a négykarú testőrnő nem vehette
fel a versenyt a két képzett gyilkossal,
akik eljutottak Sindelhez. Miután lánya
emlékeztette őt otthonukra, Sindel emlékei
visszatértek és a császár ellen fordult.

- Sonya egyedül maradt a császár
erődjében, és egy felhőkarcoló tetején
szembenézett Kanóval. A férfi a hajánál
fogva próbálta őt levetni a tetőről, de Sonya
lábát Kanó köré fonta és a halálba vetette őt.
- Kano testét Motaro szállította vissza az
erődbe, azzal a céllal, hogy meggyógyítsa és
fogva tartsa, hogy egy alkalommal Shao Kahn
megbüntesse őt Sonya elleni vereségéért.
- A dühödt Sheeva visszatért a palotába,
ahol esküdt ellenségével, a kentaur
Motaróval találta szembe magát. Nem tűrték
a másik jelenlétét és összecsaptak. A
küzdelemből a shokan került ki győztesen.
- Sheeva rátalált Kanóra, akivel szövetséget
kötött Shao Kahn ellen. Kitervelték, hogy míg
Kano eltereli a császár figyelmét, Sheeva
váratlanul rátámad. Ám Kano elárulta őt:
Sheevát a trónterembe lépve hátulról
meglepte Shao Kahn és végzett vele.
- Azzal, hogy csapdába csalta a shokant,
bebizonyította kegyetlenségét, és mivel a
szükség úgy kívánta, Motaro halálával Kano
lett a császár seregeinek parancsnoka.

- Liu Kang ismét szembenézett a császárral,
aki a túlerő nyomására vereséget szenvedett
és az Idősebb Istenek közbenjárásának
hatására visszavonulni kényszerült.
- Shao Kahn bukása nemcsak a Földet
szabadította meg a Külső Világ befolyásától,
hanem az évezredekkel korábban elfoglalt
Édenia is felszabadult, és Sindel otthona
újjáépítésének reményével ült ismét a trónra.
- A Külső Világ támadása ráébresztette a földi
hatóságokat, hogy otthonuk nincs
biztonságban, ezért létrehozták a
Külvilág Felügyelő Ügynökséget, aminek első
két tagja Jax Briggs és Sonya Blade voltak.
- A birodalmak helyreállása után Johnny lelke
képes volt továbblépni a Mennyekbe, így a
kiválasztottaknak búcsút kellett venniük tőle.
- Smoke a harcok következtében súlyosan
megsérült és áramkörei lekapcsoltak. Shao
Kahn egy alattvalója magával vitte a kiborgot
a Külső Világba, ajándékul a császárnak.
- Cyrax, miután képtelen volt a feladat
végrehajtásához, új program hiányában
céltalanul vándorolt, míg el nem jutott Jade
sivatagába, ahol egy futóhomok elnyelte.
- Az események nagyban megváltoztatták
Kabalt, aki hátrahagyta a bűnszervezetet,
hogy új életet kezdjen, azonban évekkel
később a Vörös Sárkány vezérének hitt
Mavado rátalált és halálosan megsebesítette.
- Bár súlyosan megsérült, Kung Lao életben
maradt, de hagyta, hogy társai továbbra is
halottnak higgyék. Csendben elvonult, hogy
életét ősei tanításai szerint békében élje.
- Az árnyékból most is figyelt Noob Saibot, aki
számára eljött az idő, hogy visszatérjen és
jelentést tegyen urának. Ám ezúttal nem volt
egyedül: vele volt Mileena, aki feltámasztása
után hűséget esküdött és Shinnoknak.Helyszín: Árnybirodalom
- Shinnok számára eljött a tökéletes alkalom
a visszatérésre: Édenia szabad volt és
védtelen, Shao Kahn végzetesen
meggyengült, ahogy a Föld harcosai is.
- Mielőtt megtették volna az első lépést,
Quan Chi felkereste Scorpiont, hogy közölje
vele, az ifjabb Sub-Zero is részt vett klánja
lemészárlásában, sőt családjával épp ő
végzett. Ezzel a hazugsággal távol tarthatta
nindzsát, aki már sokszor keresztbetett neki.
- Quan Chi nyitott egy átjárót és számos
álruhát viselő Árnyéktestvériségi taggal
lépett át Édeniába, ahol már vártak rá.

A MORTAL KOMBAT TÖRTÉNETE II. RÉSZ: IDE KATTINTVA

Hozzászólások

(#1) gyimger


gyimger
őstag

1. Azért vannak külön-külön szedve a helyszínek, mert érzékeltetni akartam, hogy a történet mennyire szerteágazó. Erre a jobbra-balra zárás volt az egyik legjobb eszköz.
2. A képeket szebben is belinkelhettem volna egy HTML lapon, de itt elég korlátozott a szerkesztési lehetőség.
3. Javaslatok jöhetnek! Én meg majd leírom, miért nem értek egyet :D

"...így hát keresd a békét, de készülj a háborúra! Mivel a háború... a háború soha nem változik. A háború, mint a tél. És a tél közeleg."

(#2) DeFranco


DeFranco
nagyúr

azt a mindenit, nem rövid iromány. :) ez így összeszedve fellelhető valahol, vagy te mozaikoztad össze?

(#3) gyimger válasza DeFranco (#2) üzenetére


gyimger
őstag

Ezt én írtam és ollóztam össze a fellelhető intrók, biók, képregények és egyebek segítségével. Egyébként igen, nem rövid és vége is azért itt lett, mert elfogyott a 30.000 karakteres limit. :)

"...így hát keresd a békét, de készülj a háborúra! Mivel a háború... a háború soha nem változik. A háború, mint a tél. És a tél közeleg."

(#4) DeFranco válasza gyimger (#3) üzenetére


DeFranco
nagyúr

szép munka :)

folytatás mikorra várható?

(#5) gyimger válasza DeFranco (#4) üzenetére


gyimger
őstag

A játék negyedik része (ahol abbahagytam), az már kész van, de teleírom a lapot, és nem csinálok sok kis bejegyzést. Nem tudom, talán még idén.

"...így hát keresd a békét, de készülj a háborúra! Mivel a háború... a háború soha nem változik. A háború, mint a tél. És a tél közeleg."

(#6) Laraxior


Laraxior
titán

Oriasi volt :)
Ahogy az avataromon is latszik ;)

"...nem jó, de nem is tragikus..." "Michelinbe az autóra gumit használunk, nem csillagokat"

(#7) gyimger


gyimger
őstag

Úgy tűnik, Shujinko nem csak térben, de időben is utazik és az időszála teljesen összekeveredett. Ezen akadtam fenn, de próbálom kibogozni.

"...így hát keresd a békét, de készülj a háborúra! Mivel a háború... a háború soha nem változik. A háború, mint a tél. És a tél közeleg."

(#8) DeFranco válasza gyimger (#7) üzenetére


DeFranco
nagyúr

várjuk :R

(#9) gyimger


gyimger
őstag

Hosszú hónapok teltek el, de mostmár befejezettnek tekintem a dolgot :)
A bejegyzés módosult(!!!) és a folytatás(ok) hozzáadva. Elnézést a képekért (RIP mobilnet), de csak így tudtam kivitelezni az elképzelésemet.
Az ma PC-re megjelenő MKXL mellé jó szórakozást! :)

[ Szerkesztve ]

"...így hát keresd a békét, de készülj a háborúra! Mivel a háború... a háború soha nem változik. A háború, mint a tél. És a tél közeleg."

(#10) DeFranco válasza gyimger (#9) üzenetére


DeFranco
nagyúr

köszönjük, vártuk :)

azt tudnád jelezni, hogy honnan indul az új tartalom?

[ Szerkesztve ]

További hozzászólások megtekintése...
Copyright © 2000-2022 PROHARDVER Informatikai Kft.