2022. november 28., hétfő

Gyorskeresés

Garancia

Írta: |

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

GARANCIA

A megvett termék garanciális ügyintézését én végzem. Garanciális ügyekben engem kell hívni és hozzám eljuttatni a hibás terméket.
Név, cím és a telefonszám a termék garancia jegyén lesz megtalálható.

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 4. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint a garanciális javítási idő nem meghatározott, annak határidejéről tájékoztatni kell a fogyasztót és a forgalmazónak/szerviznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bruttó értéket meghaladó, általunk összegállított számítógép-konfigurációkra, valamint monitorokra és nyomtatókra 2003. november 22-től az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet érvényes.
A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó alkatrészekre és komponensekre az alábbi feltételek szerint vállalunk jótállást.

Általános feltételek:
A jótállási igényt számlával lehet érvényesíteni a vásárlástól számított 12 hónapig. Kivételt képeznek a saját garanciajeggyel rendelkező, valamint a számlán emelt garanciális időtartammal feltüntetett termékek, amelyekre a garanciajegyen, illetve a számlán megjelölt jótállási idő vonatkozik.
Pénzvisszafizetési garancia időtartama a vásárlástól számított 3 nap.
A garanciális javításra behozott alkatrészeket csak eredeti csomagolásba, tartozékaival együtt (pl.: driverek, kábelek) áll módunkban átvenni. Az egység azonosító címkéjének (sorozatszám és egyedi azonosító, valamint egyéb zárjegy és matrica) sérülésmentes állapotban kell lennie.
Ha a vásárolt árucikk meghibásodik, és megfelel a garanciális feltételeknek, akkor azt a vásárló kívánságára azonos típusú, új termékre cseréljük vagy a vételárkülönbözet elszámolása mellett más típusú terméket adunk helyette. Amennyiben a meghibásodott alkatrészt, részegséget szervizünk nem tudja ugyanolyanra vagy korszerűbbre cserélni, abban az esetben vásárlónk élhet a vételár-visszafizetés igényével. Szervizünk nem köteles az eredeti alkatrésznél korszerűbbre, nagyobb teljesítményűre cserélni az alkatrészt, de egyedi elbírálás alapján, a disztribútor jóindulatú együttműködésével általában megoldható a korszerűbbre való csere.
Konfiguráció esetén a garancia lakatrészenként, csak a hardver hibátlan működésére vonatkozik.
A garanciajegy (számla) pótlása megoldható. Kivételt képez az a termék, amely külső szerviz által kiadott garancialevéllel volt ellátva. ezt sajnos nincs módunkban pótolni. Bár a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, mégis kérjük, hogy a garanciajegyen feltüntetett adatok meglétét és egyezőségét minden esetben ellenőrizze!
Olyan termékeknél, melyek saját, gyártói garanciajeggyel rendelkeznek, mindenképp a gyártó által a garanciajegy hátulján megjelölt, a vásárló lakóhelyéhez legközelebb eső szervizben jelentse a meghibásodást.
A javításra, cserére leadott winchestereken (adathordozókon) tárolt adatok sértetlenségéért és titkosságáért nem vállalunk garanciát.

Nem garanciális okok:
A termék bárminemű szoftveres, illetve hardveres környezetben való inkompatibilitás (összeférhetetlenség) miatt adódó hibás működése.
Ventillátorral szerelt alkatrészek (processzor, VGA kártya, stb…) működéséből adódó elhasználódása, porosodás okozta ventillátorhang, ventilátor leállás és ezen okból származó túlmelegedés és/vagy „fagyás”. Ezeknél a hibáknál a szerviz, ha a hiba tisztítással megszüntethető, bruttó 2500,- Ft munkadíjat számíthat fel.
A termék játékokkal, egyéb grafikai programokkal történő ütközése (nem megfelelő beállítások, támogatási problémák, irreális teljesítményigény stb.)
A felhasználó által telepített operációs rendszer hibájából vagy nem megfelelően végrehajtott telepítésből adódó problémák.
Abban az esetben, ha a garanciális javításra átvett termék a feltüntetett hibát nem produkálja, szervizünk bruttó 1000,- Ft munkadíjat kérhet az ügyféltől.
Jelentéktelen hibának minősül és nem garanciális esemény az észlelt elváltozás, ha a termék használati értékét jelentősen nem csökkenti, használhatóságát nem befolyásolja (pl.: a VGA kártya bizonyos játékok, illetve grafikai megjelenítések alatt „szemetel”, de egyéb felhasználásnál tökéletesen működik). Ilyen esetekben cserére csak méltányosságból, a disztribútor jóindulatú együttműködésével van lehetőség.
Konfiguráció esetén a garancia alkatrészenként, csak a hardver hibátlan működésére vonatkozik, így a felhasználó által telepített és karbantartott operációs rendszerek/szoftverek okozta hibák nem minősülnek garanciális hibának.

Garanciavesztés okai:
A termék szállítása vagy üzembe helyezések közben bekövetkező sérülés, a nem megfelelő tárolás.
A terméken bármilyen mechanikai sérülés (égés, roncsolódás, törés, repedés), akkor is, ha a hiba látszólag nem függ össze a sérüléssel.
A terméken elemi kár okozta meghibásodás (villámkár, túlfeszültség).
A terméken szereplő sorozatszám, egyedi azonosító címke, zárjegy vagy egyéb matrica sérülése, hiánya.
A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások (pl.: az alkatrész gyári beállításainál nagyobb teljesítményen történő használat, azaz „túlhúzás”, helytelen BIOS-, vagy meghajtó program frissítés, szakszerűtlen szerelés, hibás kábelezés okozta meghibásodás, DVD író firmware frissítés miatti problémái, a processzor magjának, lábainak, nyákjának bárminemű sérülése a processzorhűtő felhelyezésekor, vagy a foglalatba helyezésekor stb.).
A terméken illetéktelen és/vagy szakszerűtlen javítási, szerelési próbálkozásra utaló nyomok, sérülések. (Javítási munkákat csak a forgalmazó által erre felhatalmazott szakszervizek, szakemberek végezhetnek, amit adott esetben számlával is igazoltatni kell.)
Microsoft termék regisztrálás utáni cseréjére nincs lehetőség, ezért kérjük, hogy vásárlás előtt tájékozódjon azok pontos tartalmáról!

Feltételes garancia:
A mechanikai sérülés miatt garanciáját vesztett alkatrészt cégünk bizonyos esetekben a vásárló kifejezett kérésére visszaküldi felülbírálásra, elsősorban a disztribútornak vagy közvetlenül a gyártónak.
Mivel a feltételes garanciára átvett termék cseréje/javítása teljes mértékben a disztribútor, illetve a gyártó jóindulatától függ, ezért időtartama előre nem meghatározható, de minimum 90 nap.
Ha az ügyfél kéri a feltétele garancia ügyintézését, akkor egyben elfogadja a fent felsorolt feltételeket, valamint azt, hogy a disztribútor, vagy a gyártó visszautasíthatja a cserét vagy javítást és hosszadalmas idő elteltével is csak a sérült terméket kapja vissza.

A jótállás a Ptk. 248.§ (1) bekezdése szerint nem érinti a jogosultnak (vásárlónak) a törvényből eredő jogait.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség elérhetősége: 1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: 06-1/459-4800
A Fővárosi Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: 1074 Budapest, Rákóczi út 54. Tel.: 06-1/461-0488

  • Nem lehet hozzászólni
Copyright © 2000-2022 PROHARDVER Informatikai Kft.