2019. március 25., hétfő

Gyorskeresés

Tízparancsolat

Írta: |

[ ÚJ BEJEGYZÉS ]

Csütörtökön az egyetem mellett a Gedeon Társaság az Újszövetséget osztogatta a hallgatóknak. Nem is tudom, mikor volt utoljára Biblia a kezemben... A Tízparancsolatot pedig már végképp elfelejtettem. Itt az ideje felidézni, azt hiszem napjainkban aktuálisabb nem is lehetne.

1.) És kihirdette Isten ezeket az igéket következőképpen: Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából.

2.) Ne legyenek neked idegen isteneid színem előtt. Ne készíts magadnak faragott képet vagy bármely alakot arról, ami az égben fönt, a földön alant és a vízben a föld alatt van. Ne borulj le elõttük és ne szolgáld õket, mert én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, a féltve õrködõ Isten, aki megemlékszik az atyák bûnérõl a fiakon harmadiziglen és negyediziglen azokon, akik engem gyűlölnek. És kegyelmet gyakorlok ezrediziglen azokon, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják.

3.) Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki álságra veszi az õ Nevét.

4.) Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed. Hat napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat. A hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónõd, sem barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van. Mert hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mind ami benne van és megpihent a hetedik napon; azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt.

5.) Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életû légy a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad.

6.) Ne ölj.

7.) Ne légy házasságtörő.

8.) Ne lopj.

9.) Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot.

10.) Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálónõjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami felebarátodé!

Copyright © 2000-2019 PROHARDVER Informatikai Kft.